Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije na regionalnoj turističkoj konferenciji „Regionalna suradanja u razvoju turizma”

  • 28. svibnja 2009.
  • Turizam i kultura
fullscreen Sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije na regionalnoj turističkoj konferenciji „Regionalna suradanja u razvoju turizma” Sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije na regionalnoj turističkoj konferenciji „Regionalna suradanja u razvoju turizma”
Sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije na regionalnoj turističkoj konferenciji „Regionalna suradanja u razvoju turizma”

Vukovarsko-srijemska županija sudjelovala je kao jedan od predstavnika Republike Hrvatske na regionalnoj turističkoj konferencije „Regionalana suradnja u razvoju turizma” koja se održava u Beogradu 27.-30. svibnja 2009. na kojoj su predstavnici iz 12 zemalja razgovarali o stvaranju integriranoga turističkog proizvoda.

U okviru konferencije predstavnici Vukovarsko-srijemske županije Mario Banožić, voditelj Odsjeka za turizam Vukovarsko-srijemske županije i Tomislav Panenić, voditelj Ureda za međunarodnu suradnju TINTL su izložili teme „Programi IPA prekogranične suradnje u kontekstu razvoja turizma” i „Projekti Ureda za međunardonu suradnju TINTL”. Prezentiranim temama predstavnici su nastojali pokriti aktulne progame IPA za prekograničnu suradnju između Hrvatske i Srbije, kao i primjere dobre prakse nastale kroz rad Ureda za međunarodnu suradnju TINTL-a na turističkom projektu E.R.S.P.A., finaciranom kroz programe Jadranske prekogranične suradnje PHARE 2006 Adriatic CBC.

Ispis
Vrh