Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Stradavanje na prometnicama

  • 12. studenog 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Stradavanje na prometnicama Stradavanje na prometnicama
Stradavanje na prometnicama

Stradavanje na prometnicama čest je uzrok smrti i smanjenju broja populacije strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta Vukovarsko-srijemske županije. Fragmentacija staništa koje je ispresijecano prometnicama predstavlja opasnost po život vrstama koje su teritorijalne poput vidre, nedavno stradala u okolici Vinkovaca. U posljednjih par godina provedena su u sklopu različitih projekata istraživanja prisutnosti vidre na cijelom prostoru Republike Hrvatske, pa tako i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dva velika riječna sliva, Save i Dunava imaju 380 kilometara vodotoka na većini kojih je pronađen dokaz o nazočnosti vidre a prekontrolirana je i kanalska mreža sa znatno slabijim rezultatima po pitanju populacije. Na žalost po vidru, kao i posljednji slučaj kojega je fotodokumentirao Mario Raguž, djelatnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, određeni postotak stradava prilikom potrage za hranom upravo na prometnicama.

Ispis
Vrh