Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Prvi sastanak župana nakon lokalnih izbora: Višerazinskom suradnjom do zajedničkih rješenja

  • 14. srpnja 2021.
  • Ured župana
fullscreen Kolegij župana (1).jpg Kolegij župana (1).jpg
Kolegij župana (1).jpg
fullscreen Kolegij župana (2).jpg Kolegij župana (2).jpg
Kolegij župana (2).jpg
fullscreen Kolegij župana (3).jpg Kolegij župana (3).jpg
Kolegij župana (3).jpg
fullscreen Kolegij župana (4).jpg Kolegij župana (4).jpg
Kolegij župana (4).jpg
fullscreen Kolegij župana (5).jpg Kolegij župana (5).jpg
Kolegij župana (5).jpg
fullscreen Kolegij župana (6).jpg Kolegij župana (6).jpg
Kolegij župana (6).jpg

U Zagrebu je danas održana sjednica kolegija župana Hrvatske zajednice županija, na kojoj je sudjelovao vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić. Glavna tema današnja sjednice bila je vezana uz centre za gospodarenje otpadom, odnosno dinamiku uspostavljanja istih. Kako bi se konstruktivno raspravilo o ovoj temi, sjednici kolegija je prisustvovao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. Ministar je naglasio da uspostava učinkovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom zahtijeva partnerski odnos svih sudionika: Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinica lokalne i regionalne samouprave, i građana. U tom kontekstu istaknuo je i važnost županija u razvoju projekata koji bi riješili obradu miješanog komunalnog otpada, ali i aktivnosti na povećanju količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Potpredsjednik Hrvatske zajednice županija i koprivničko-križevački župan Darko Koren je istaknuo: „Centri za gospodarenje otpadom jedan su od ključnih elemenata za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te pitanja vezana uz njihovo djelovanje zahtijevaju odgovoran pristup svih sudionika. Promjene u sustavu, bile one pozitive ili negativne, odražavaju se na mikrorazini i građanima koji na primjeru svog naselja, općine, grada ili županije procjenjuju kvalitetu i održivost gospodarenja otpadom. Mogućnosti recikliranja sve su veće, a nove tehnologije u tom području su u zamahu i omogućuju ekološki prihvatljivije procese. Uspostava održivog sustava neće samo poboljšati kvalitetu života naših građana, već se tu otvaraju i ozbiljne prilike za razvoj tog segmenta gospodarstva i nova zapošljavanja.“Dodao je da je svaki centar za gospodarenje otpadom individualni projekt pa, sukladno tome, treba pristupiti i rješenjima.

Detaljno stanje stupnja realizacije sustava gospodarenja otpadom predstavio je Josip Grgić, voditelj Grupacije centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Od trinaest centara trenutno rade samo dva – Kaštijun i Marišćina, a Biljane Donje i Bikarac su u procesu izgradnje. Centri Piškornica, Doline, Tarno, Babina Gora, Lećevica i Lučino Razdolje su u postupku javne nabave za izgradnju, dok su Šagulje, Grad Zagreb i Orlovnjak u pripremi dokumentacije za prijavu projekata za EU sufinanciranje. Osnovna problematika koja se ovdje javlja je problem financiranja CGO u novom Operativnom razdoblju (OPKK 2014-2020 / ESIF 2021-2027) te zbrinjavanje goriva iz otpada i mogućnost izgradnje objekta za energetsku oporabu otpada.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak obuhvaća cijelo područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije kao i rubne dijelove Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske, triju susjednih županija.

Kako bi se povećala stopa recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada, Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak koristit će suvremene tehnologije prilikom izgradnje. Projekt je vrijedan je 583 milijuna kuna, a kapacitet komunalnog otpada iznosit će 60 tisuća tona.

Uz navedeno, na prvom kolegiju župana se raspravljalo i o planiranim aktivnostima Zajednice za naredno razdoblje gdje će poseban naglasak biti stavljen na sljedeće teme: efikasnije upravljanje školama i institucijama u nadležnosti županije, uvođenje kvalitetnog javnog linijskog prijevoza, decentralizacija dijela državne imovine EU projekti te pitanjerješavanja zahtjeva vezanih uz imovinsko-pravne odnose na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na kraju sjednice je dogovoreno kako će se u rujnu održati još jedan kolegij župana kao priprema za izbornu Skupštinu Hrvatske zajednice županija na kojoj će se birati novo vodstvo Zajednice za iduće dvije godine.

Ispis
Vrh