Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar

  • 25. studenog 2022.
  • Ostalo
fullscreen Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (1).jpg Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (1).jpg
Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (1).jpg
fullscreen Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (2).jpg Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (2).jpg
Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (2).jpg
fullscreen Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (3).jpg Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (3).jpg
Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (3).jpg
fullscreen Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (4).jpg Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (4).jpg
Predstavljena 2. knjiga Herojski Vukovar (4).jpg

U Hrvatskom domu Vukovar predstavljena je 2. knjiga Herojski Vukovar.

Knjigu su predstavili dr. sc. Natko Martinić Jerčić iz Hrvatskog Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, dr. sc. Ivana Bendra iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ružica Marić, te Ante Bičanić iz Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.

Prva knjiga, tiskana u studenom 2021., obrađuje pripremu i provedbu velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine i ogromne posljedice agresije. Tijekom 2022. nastavljen je rad na projektu i pripremljena je 2. knjiga u kojoj su predstavljena znanstvena istraživanja koja se odnose na srpsku okupaciju Vukovara  od 18. studenoga 1991. do kraja 1995., mirnu reintegraciju okupiranog Vukovara i hrvatskoga Podunavlja u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske od 15. siječnja 1996. do 15. siječnja 1998., zatim povratak prognanika u Vukovar, saniranje posljedica velikosrpske oružane agresije i obnovu grada te gospodarski i društveni razvoj Vukovara od 1998. do 2021.

Predstavljanju je ispred Upravnog odjela za turizam i kulturu  Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala viša stručna suradnica za turizam Mirna Levaković Lombarović.

Ispis
Vrh