Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Poziv na radionicu na temu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

  • 03. listopada 2022.
  • Turizam i kultura
fullscreen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ za 2023. g..jpg Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ za 2023. g..jpg
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ za 2023. g..jpg

Sukladno novom Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu. U skladu sa navedenim u nastavku se nalazi poveznica na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

https://vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-i-tehnickoj-kulturi-vsz-za-2023

 

Pozivamo Vas na radionicu na temu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu na kojoj će se prijaviteljima detaljno objasniti postupak prijave, obrade prijavnica, ocjenjivanja i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

 

Radionica će se održati u petak, 7. listopada 2022. godine u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27, Vinkovci, s početkom u 8:00 sati.

Ispis
Vrh