Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Poziv na radionice „Izrada i razvoj projekata u sklopu IPA-e/ESF-a“ te „Smjernica za prijavitelje i popunjavanja aplikacijskog formulara za program darovnica Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3“

  • 26. studenog 2009.
  • Ostalo

Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa stranim konzultantima organizira dvije radionice u Osijeku, 16. prosinca 2009. godine na temu izrade i razvoja projekata u sklopu IPA-e/ESF-a (Training on the project design and development under IPA/ESF) te 17. prosinca 2009. godine na temu Smjernica za prijavitelje i popunjavanja aplikacijskog formulara za program darovnica Lokalna  partnerstva za zapošljavanje – Faza 3 (Training on the Guidelines for applicants and filling in the application form within the Grant scheme Local Partnerships for Employment – Phase 3) u sklopu projekta "Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3" u okviru IV. komponente programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala pod referencom EuropeAid/129225/M/ACT/HR.

Pozivi za radionice će biti objavljeni na sljedećim adresama: http://www.hzz.hr/ i http://www.hzz.hr/dfc/ pod odjeljkom Novosti.

Ispis
Vrh