Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Poziv na dostavu komentara za izradu Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine

  • 09. studenog 2015.
  • Gospodarstvo, Ostalo

Izrada Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine je započela u svibnju 2015. godine. Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske definirani su ključni dionici i njihove uloge u regionalnom razvoju RH te je sukladno navedenom, uloga regionalnog koordinatora izrade Županijske razvojne strategije dodijeljena Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. u suradnji s lokalnim i regionalnim dionicima.

U rujnu 2015. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, gdje je navedena metodologija odnosno opisan proces izrade i pripreme pojedinih dijelova ŽRS-a.

Sukladno metodologiji, u tijeku je faza koja uključuje definiranje vizije, ciljeva, prioriteta i mjera te razvojnih potencijala i potreba županije.

S ciljem redefiniranja razvojnih potencijala i potreba županije po pojedinom sektoru u listopadu i studenom ove godine organizirane su radionice tematskih radnih skupina za područja:

-          ruralni razvoj, poljoprivreda i prehrambena industrija

-          šumarstvo i drvna industrija

-          obnovljivi izvori energije

-          promet i turizam te

-          gospodarstvo

Na temelju komentara dobivenih na radionicama, revidirane su tablice razvojnih problema i potreba po pojedinim sektorima te se iste nalaze u prilogu.

S obzirom da je Županijska razvojna strategija ključni planski dokument politike regionalnog razvoja županije te je njezina izrada temelj za dugoročni društveno-gospodarski razvoj, pozivamo Vas da svoje komentare i prijedloge na navedene dokumente u prilogu dostavite na email:

imarjanovic@ar-hrast.hr

najkasnije do 13. studenog 2015. godine kako bi iste mogli uvrstiti u navedeni dokument.

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh