Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju

  • 02. lipnja 2017.
  • Gospodarstvo, Međunarodna suradnja i regionalni razvoj
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (1).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (1).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (1).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (2).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (2).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (2).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (3).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (3).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (3).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (4).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (4).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (4).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (5).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (5).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (5).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (6).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (6).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (6).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (7).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (7).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (7).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (8).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (8).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (8).jpg
fullscreen Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (9).jpg Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (9).jpg
Potpisani Ugovori za tri međunarodna projekta značajnih za Vukovarsko-srijemsku županiju (9).jpg

U okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014 - 2020, dva projekta: "ViCTour" i "Take care!" dva su od ukupno dvadeset i tri projektnih prijedloga odabranih za financiranje unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Projekt PALL NET, u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014 - 2020, odabran je od ukupno dvadeset dostavljenih nakon objave 1.poziva na dostavu projektnih prijedloga, a sve pozive je objavila Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Sukladno tome održano je potpisivanje prva dva Ugovora o bespovratnim sredstvima EU-a za projekte: "ViCTour"- nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija a Ugovor u vrijednosti od 785.677,94 eura potpisao je župan Božo Galić, i "Take care!" - nositelj projekta je Udruga za osobe s invaliditetom "Bubamara" Vinkovci a Ugovor u vrijednosti od 798.579,67 eura, potpisao je predsjednik Udruge Tomislav Velić.

Nositelj projekta PALL NET, u vrijednosti 660.425,55 eura, je Udruga za osobe s invaliditetom "Bubamara" Vinkovci a Ugovor je potpisao Tomislav Velić.

Ispred Agencije za regionalni razvoj sve Ugovore je potpisala v.d. direktorica Agencije Stella Arneri.

Svečanom potpisivanju Ugovora nazočila je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

Glavni cilj projekta „ViCTour“ je poboljšati kontinentalni turizam u prekograničnom području kako bi se održao društveni, gospodarski i teritorijalni razvoj. Projekt će trajati 28 mjeseci i uz vodećeg partnera Vukovarsko-srijemsku županiju, projekt će provoditi projektni partneri Turistička zajednica Vukovarsko srijemske županije, Turistička organizacija Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici i Fond “Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine.

Projekt „Take Care!“ ima u cilju unaprijediti kvalitetu skrbi za nemoćne, starije i osobe sa invaliditetom razvijanjem palijativne službe za njegu i komplementarnih socijalnih usluga te poboljšati mehanizma pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga putem zajedničkih programa umrežavanja i treninga. 

Ispis
Vrh