Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Potpisani Ugovori o korištenju sredstava Fonda ZOEU

  • 24. ožujka 2009.
  • Financije
fullscreen Potpisani Ugovori o korištenju sredstava Fonda ZOEU Potpisani Ugovori o korištenju sredstava Fonda ZOEU
Potpisani Ugovori o korištenju sredstava Fonda ZOEU

Vukovar - Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo, potpisao je danas u Vukovaru 26 Ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, na području Vukovarsko-srijemske županije. Iz područja zaštite okoliša potpisano je 21, a energetske učinkovitosti 5 Ugovora, za koje je Fond ukupno osigurao 31.571.965,73 kuna.

Ugovore su potpisali: vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, gradonačelnica Grada Vukovara Zdenka Buljan, gradonačelnik Grada Vinkovaca Mladen Karlić i načelnici općina: Bogdanovci, Borovo, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Lovas, Nuštar, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Vođinci i Vrbanja, te direktori tvrtke: Furnir Otok d.o.o., Šišarka d.o.o., Eko Grad d.o.o. i Komunalne prijevozničke usluge Cerna.

Potpisivanju Ugovora nazočio je ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Petar Čobanković.

Ugovori su potpisani za slijedeće projekte, sa:  
a) Vukovarsko-srijemskom županijom za:
- nabavu uređaja za kontinuirano praćenje emisija iz spalionice bolničkog otpada Opće bolnice Vinkovci u visini od 1.229.016,00 kn, 
b) Gradom Vukovarom za:
- sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Petrovača dola“ u visini od 20.197.880,46 kn (dodatak ugovora)
- izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete u visini od 806.360,80 kn
- ugradnju mjerila toplinske energije u kućanstvima u visini od 1.700.000,00 kn
c) Gradom Vinkovci za:
- sanaciju divljih odlagališta u visini od 669.900,00 kn
d) Općinom Bogdanovci za:
- kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 227.761,80 kn
- sanaciju divljih odlagališta u visini od 140.000,00 kn
e) Općinom Borovo za:
- sanaciju divljih odlagališta u visini od 138.600,00 kn
f) Općinom Cerna za:
- kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 22.948,81 kn
- izgradnju energetski učinkovite javne rasvjete u visini od 93.316,30 kn
g) Općinom Drenovci za:  
- kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 98.000,00 kn
- sanaciju divljih odlagališta u visini od 262.500,00 kn
h) Općinom Gradište za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 96.609,36 kn 
i) Općinom Gunja za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 264.377,00 kn
j) Općinom Lovas za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 227.761,80 kn
k) Općinom Nuštar za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 121.402,40 kn
l) Općinom Stari Mikanovci za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 82.350,00 kn
lj) Općinom Štitar za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 34.625,00 kn
m) Općinom Tompojevci za:
- sanaciju divljih odlagališta u visini od 280.000,00 kn
- kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 329.174,30 kn
n) Općinom Vođinci za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 199.985,45 kn
nj) Općinom Vrbanja za kupnju komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada u visini od 576.023,00 kn
o) tvrtkom Furnir Otok d.o.o. za projekt korištenja toplinske energije iz biomase u visini od 850.000,00 kn (subvencija kamate)
p) tvrtkom Šišarka d.o.o. za pokretanje proizvodnje peleta u visini od 1.445.000,00 kn (zajam)
r) tvrtkom Komunalne i prijevozničke usluge Cerna za projekt oporabe i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada u visini od 600.000,00 kn (zajam)
s) tvrtkom Eko Grad d.o.o. za poticanje razvoja ruralnog prostora u visini od 1.200.000,00 kn (zajam)
   
Župan Božo Galić izrazio je zadovoljstvo potpisanim Ugovorima i naglasio kako na području Vukovarsko-srijemske županije Fond realizira 104 projekta za koje je odobreno 160.922.193,82 kuna. Pridodaju li se tome sredstva isplaćena za gospodarenje posebnim kategorijama otpada (124.237.385,54 kn) Fond je sveukupno odobrio 285.159.579,36 kuna, od čega je već isplaćeno 175.680.018,76 kuna.

Ispis
Vrh