Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održano javno izlaganje o Prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

  • 11. travnja 2012.
  • Ostalo

Autor: Josip Đukić

U Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, održano je u javnoj raspravi, javno izlaganje o Prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Javno izlaganje je u ime nositelja izrade otvorila Vesna Premuž-Štajcer, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije.

Nazočni su upoznati o razlozima izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i o roku u kojem mogu dostaviti prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana, sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava.

Ispis
Vrh