Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu

  • 08. srpnja 2022.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
fullscreen Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (1).jpg Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (1).jpg
Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1).jpg
fullscreen Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (2).jpg Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (2).jpg
Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (2).jpg
fullscreen Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (3).jpg Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (3).jpg
Održana Radionica o provedbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (3).jpg

Upravni odjel za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije organizirao je Radionicu o provedbi odredbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koja je održana u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima.

Predavanje je održala voditeljica Službe za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Silvija Runje Sakić, uz podršku načelnika Sektora za poljoprivredno zemljište iz Ministarstva poljoprivrede Igora Miodraga.

Nakon predavanja, uslijedila je rasprava te su nazočni postavljali konkretne upite o problematici s kojom se susreću u svojim jedinicama lokalne samouprave, a uglavnom vezana uz nezakonito korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta.

Cilj ove radionice bio je upoznati čelnike jedinica lokalne samouprave, kao i druge osobe zadužene za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, o novim odredbama Zakona koji je stupio na snagu 28.05.2022. godine. Ispred Upravnog odjela za poljoprivredu sudjelovao je pročelnik Andrija Matić sa suradnicima agronomske struke.

Ispis
Vrh