Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 5. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

  • 04. studenog 2021.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

U maloj Županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 5. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije.

Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu Socijalnog plana Vukovarsko-srijemske županije, koji je jednoglasno i usvojen od članova Savjeta za socijalnu skrb te će biti upućen Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Predsjednica Savjeta Darija Nikolić rekla je kako se radi o vrlo kvalitetnom strateškom dokumentu, koji je usklađen sa svim važećim zakonskim odredbama, te da su u samoj izradi prijedloga Socijalnog plana, za koju je angažirana vanjska suradnica doc.dr.sc. Ana Opačić, sudjelovali i predstavnici jedinica lokalne samouprave, ravnatelji Centara za socijalnu skrb i domova za starije i nemoćne osobe kao i predstavnici udruga iz područja socijalne skrbi koje djeluju na području vukovarsko-srijemske županije. Prijedlog Socijalnog plana osim analize stanja vezano za dostupnost socijalnih usluga na terenu sadrži i ciljeve koji obuhvaćaju razvoj mreže socijalnih usluga, odnosno nadogradnju postojećih. Dogovoreno je da će nakon što Županijska skupština usvoji Socijalni plan Vukovarsko-srijemske županije odmah krenuti i  izrada Akcijskog plana za 2022. godinu u kojem će biti razrađeni ciljevi koji su prioritetni za rješavanje na području naše županije.

Također, na sjednici se i raspravljalo o Prijedlogu nacrta Zakona o socijalnoj skrbi u smislu promjene koja se odnosi na najavu da će se u idućih 5 godina ići na transformaciju obiteljskih domova u ustanove i poticanje udomiteljstva. Članovi Savjeta upoznati sa stanjem na terenu, izrazili su svoju zabrinutost sa stanjem na terenu, jer pitanje je koliko je trenutnih obiteljskih domova spremno i u mogućnosti uložiti potrebna financijska sredstva i zadovoljiti kriterije da bi se registrirali kao ustanova.

Ispis
Vrh