Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika

  • 01. srpnja 2009.
  • Ostalo
fullscreen Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (1).jpg Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (1).jpg
Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (1).jpg
fullscreen Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (2).jpg Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (2).jpg
Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (2).jpg
fullscreen Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (3).jpg Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (3).jpg
Održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika (3).jpg

01. srpnja 2009. godine u 10,00 sati je održana 1. sjednica Koordinacije u novom sazivu župana, gradonačelnika i načelnika na kojoj su se  raspravljale sljedeće teme:

 

1. Funkcioniranje jedinica lokalne samouprave u VSŽ – zakonski okviri

2. Međusobna ovisnost prostorno-planske dokumentacije i korištenja sredstava iz fondova za poljoprivredu

3. Sanacija odlagališta Petrovačka dola u Vukovaru uvođenjem mehaničko-biološke obrade otpada

 

Jadranka Golubić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu samoupravu je nazočnima u svom izlaganju povezala funkcioniranje lokalne samouprave kakvo je nekada bilo sa izmjenama u prethodnim godinama i najnovijim izmjenama (sukladno novo donesenim zakonima) čija primjena tek otpočinje. Neosporno je  da je sustav lokalne samouprave unaprijeđen uvođenjem neposrednih izbora no zakoni kojima nije obuhvaćeno sve što se u praksi može događati otvaraju više pitanja no što daju preciznih odgovora. Stoga se putem Koordinacije međusobnom suradnjom  i razmjenom iskustva može ukazati na zajedničke nedoumice u radu, predlagati i tražiti odgovore od nadležnih tijela, i tako doprinijeti izgradnji sustava.

U nastavku Koordinacije Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora je govorio o međusobnoj ovisnosti prostorno-planske dokumentacije i korištenja sredstava iz fondova za poljoprivredu. Istakao je da kako bi stočari što uspješnije koristili novac iz fondova predložio je  da JLS koje su odredile broj uvjetnih grla manji od minimalnoga za uspješno kandidiranje izmjenama i dopunama prostorno-planske dokumentacije to omoguće.Drži da je najbolje rješenje pronašla Općina Nijemci: 50 uvjetnih grla, Općina može svojom Odlukom prema posebnom propisu utvrditi i manji broj uvjetnih grla ili potpuno zabraniti uzgoj u pojedinim područjima naselja, ovisno o mjesnim prilikama.

Tamara Šarić, voditelj Odsjeka zaštite okoliša je upoznala načelnike i gradonačelnike sa potrebom žurne sanacije odlagališta otpada „Petrovačka dola“ uvođenjem postupka mehaničko-biološke obrade otpada kao jedinog učinkovitog rješenja budući da se povećao broj korisnika sa 3 JLS (grad Vukovar, općine Bogdanovci i Tompojevci) na ukupno 20 JLS ( uz grad Vukovar tu su sada gradovi Vinkovci i Otok kao i 17 općina).

To znači da se prihvatne mogućnosti odlagališta vrlo brzo smanjuju i da se na ovaj način želi

značajno reducirati količina otpada koja se odlaže te omogućiti slobodan prostor za daljnje odlaganje do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom u St. Jankovcima (ŽCGO). Grad Vukovar pristupa provođenju postupka javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge sanacije odlagališta komunalnog otpada „Petrovačka dola“ uz mehaničko-biološku obradu. Kako je za sanaciju odlagališta „Petrovačka dola“ sklopljen ugovor  Grada Vukovara sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru sufinanciranja troškova 20% Grad : 80% Fond, očekivati će se od jedinica lokalne samouprave da zajednički osiguraju sredstva u iznosu od 20% troškova sanacije kao i interventne mehaničko-biološke obrade, o čemu će biti još riječi na jednoj od sljedećih koordinacija.

Ispis
Vrh