Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održan Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno - prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema

  • 07. svibnja 2018.
  • Gospodarstvo, Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (1).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (1).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (1).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (2).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (2).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (2).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (3).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (3).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (3).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (4).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (4).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (4).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (5).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (5).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (5).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (6).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (6).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (6).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (7).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (7).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (7).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (8).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (8).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (8).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (9).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (9).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (9).jpg
fullscreen Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (10).jpg Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (10).jpg
Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata (10).jpg

U Vinkovcima, u velikoj županijskoj vijećnici održan je  „Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno - prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema“ koji je, pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije, organizirala Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim klasterom konkurentnosti prehrambeno - prerađivačkog sektora.

Sve nazočne na skupu prigodnim riječima pozdravio je župan Božo Galić, nakon što su uvodno pozdravili  ravnatelj Razvojne agencija  Vukovarsko-srijemske županije Ilija Cota i gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić.

Izaslanica predsjednika Vlade RH i ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac pozdravila je sve nazočne i ujedno predstavila financiranje projekata prehrambeno prerađivačkog sektora iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., planove za ugovaranje Svjetske banke za podršku Projektu Slavonija, Baranja i Srijem te mogućnosti financiranja projekata iz prehrambeno - prerađivačkog sektora u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027.

Tom prigodom ministrica Žalac je istaknula – „Mogućnosti su doista velike i zadovoljni smo dinamikom trošenja Operativnog programa konkurentnost i kohezija koji je u prošloj godini zabilježio rast od 483 posto. Ovaj tjedan potpisat ću sa Svjetskom bankom ugovor za Slavoniju i za nacionalnu razinu Strategije do 2030. gdje ćemo imati savjetodavnu potporu Svjetske banke u kontekstu stvaranja novih lanaca vrijednosti, poglavito u proizvodnji hrane.“

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Željko Kraljičak predstavio je mjere za jačanje prerađivačke industrije Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., te je istaknuo kako je Ministarstvo na godišnjoj razini osiguralo 400 milijuna kuna kroz mjeru 4. za stvaranje dodatne vrijednosti u prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji, te je rekao: - „To nije dovoljno, ali je maksimum što Ministarstvo u ovom trenutku može osigurati. Budući smo u otvorenom tržištu, cilj nam je osigurati konkurentnost domaćeg proizvođača, a to je moguće kroz fondove EU-a.“

Potpredsjednik HGK za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo Dragan Kovačević iznio analizu prehrambeno - prerađivačkog sektora na području 5 slavonskih županija.

Središnja tema skupa bilo je predstavljanje strateškog projekta „Agrotehnološki centar Vukovarsko-srijemske županije“, koji će biti lociran u Cerni, a za koji je zamjenik ravnatelja Razvojne agencije Mario Bušić istaknuo kako će služiti povezivanju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora sa svrhom da proizvođačima povrtlarskih kultura i voća, kao i prehrambenoj industriji omogući unaprjeđenje proizvodnje temeljeno na rezultatima primijenjenih istraživanja, a u funkciji stvaranja i komercijalizacije novih i inovativnih proizvoda.

Istaknuta su još dva strateška projekta, jedan je sustav navodnjavanja u sklopu kojega je sustav Sopot sa 750 hektara, a drugi je Cerna s 500 hektara u vrijednosti od 72 milijuna kuna, te još projekata u vrijednosti od 157 milijuna kuna za  navodnjavanje.

Svoj doprinos bogatom programu Regionalnog skupa dali su i predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora Zvonimir Novak s temama unapređenje konkurentnosti PPS i regionalni razvoj, ciljevi djelovanja i razvoja HKKPPS-a i novi lanci dodane vrijednosti te profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Zdenko Lončarić koji je u svom izlaganju predstavio centar kompetencija Centar primijenjenih bioznanosti Lanac zdrave hrane d.o.o.

Na samom kraju Regionalnog skupa održano je predstavljanje tvrtki iz prehrambeno - prerađivačkog sektora u kojem su direktor PP Podravka hrana Dalibor Kezele i direktor Vinke d.d. Domagoj Franić, predstavili svoje poslovanje. 

Ispis
Vrh