Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Odluka o proglašenju stanja neposredne prijetnje za područja Gradova Vukovara i Iloka i općine Lovas

  • 13. lipnja 2013.
  • Ured župana, Priroda i zaštita okoliša

KLASA: 810-01/13-01/06

URBROJ: 2196/1-01-13-1

U Vukovaru, 13.lipnja 2013.godine

 

Na temelju Rješenja o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplave na zaštićenim vodnim građevinama na branjenom području 34 međudržavne rijeke Drave i Dunava, na području malog sliva Vuke, na dionici B.34.5. d.o.  r. Dunava, rkm 1347+000 – 1395+510 (granica OBŽ i VSŽ – granica sa R. Srbijom kod Iloka), te na branjenom području 15 malog sliva rijeke Vuke na dionici B.15.1 I.o i d.o. r. Vuke, km 0+000 – 36+900 (ušće u r. Dunav – granica OBŽ i VSŽ) i dionici B.15.7. I.o. i d.o. Bobotskog kanala, km  0+000 – 24+000 (ušće u r. Vuku – granica OBŽ i  VSŽ), koje su donijele Hrvatske vode dana 12. lipnja 2013. godine u 1100 sati, a na osnovi Rješenja o uspostavi izvanrednoga stanja obrane od poplava na poplavom ugroženom području od 12.lipnja 2013. godine, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju ( NN 174/04,79/07,38/09 i 127/10 ), Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda   

( NN 73/97, 174/04) i na osnovu Statuta Vukovarsko-srijemske županije (Službeni vjesnik 4/13), donosim:

 

ODLUKU

o proglašenju stanja neposredne prijetnje

za područja Gradova Vukovara i Iloka i općine Lovas

 

Ovom odlukom stavljaju se u visoko stanje pripravnosti Stožeri ZiS-a i zapovjedništva CZ županije i gradova, timove opće namjene CZ, kao i dijelovi specijalističkih timova za spašavanje iz vode i ruševina.

Pored ovih snaga, određujem da se u stanje pripravnosti podignu vatrogasne postrojbe na ugroženom području, djelatnici Zavoda za hitnu medicinu te timovi Crvenog križa.

U slučaju dojave dežurnih službi Hrvatskih voda, pripadnika policije, žurnih ili komunalnih službi o proboju nasipa ili njegovom oštećenju ODMAH mobilizirati stožere, zapovjedništva i potrebne timove opće i specijalističke namjene.

O svim događajima koji mogu imati utjecaja na opću sigurnost građana i imovine, te materijalne i kulturne baštine ili opasnosti po okoliš ŽURNO putem broja 112 ŽC Vukovar izvijestiti o istom ,te poduzetim mjerama na sanaciji.

O potrebi angažiranja dodatnih snaga na ugroženom području molim  pravodobno izvijestiti kako bi potrebna pomoć stigla pravodobno i kako bi bila učinkovita. U slučaju da događaj preraste naše kapacitete na raspolaganju nam stoje kapaciteti (NOS) Nenamjenskih organiziranih snaga Hrvatske vojske, državnih intervencijskih postrojbi (DIP) DUZS-a, Hrvatske vatrogasne zajednice, HGSS-a, Crvenog križa i nacionalne robne zalihe koje bismo u tim okolnostima mogli koristiti.

Za vrijeme provođenja stanja neposredne prijetnje ili druge mjere koju donesem molim postupati sukladno Planovima CZ i ZiS koje ste donijeli za svoje područje.

 

 

                                                        Župan:

 

                                                      Božo Galić, dipl.ing.

Ispis
Vrh