Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

ODLUKA o raspodjeli financijskih potpora iz Javnog poziva za razvoj i unaprjeđenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

  • 24. srpnja 2020.

KLASA: 302-02/20-01/06

URBROJ: 2196/1-01-20-2

Vukovar, 22. srpnja, 2020. godine

 

            Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 i 98/19), članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18), te sukladno Programu za poticanje razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019.-2022. godine (“Službeni vjesnik“ broj 28/18 i 3/20) i Odluci  o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko - srijemske županije za 2020. godinu (KLASA:302-02/20-01/05, URBROJ: 2196/1-01-20-1) od dana 09. lipnja 2020. godine, župan Vukovarsko-srijemske županije donosi:

ODLUKU

o raspodjeli financijskih potpora iz Javnog poziva za razvoj i unaprjeđenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

 

Članak 1.

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu objavljen je 19. lipnja, 2019. godine na Internet stanici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje prijava bio je 31. listopada, 2020., odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu. Prijavljene programe/projekte procijenilo je Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu.

Članak 2.

Financiranje programa i projekata temeljem Javnog poziva za razvoj i unaprjeđenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu odobrava se kako slijedi:

Razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

MJERNIK d.o.o.

HRVATSKIH ŽRTAVA 19, 32100 Vinkovci

8.000,00 kn

BARBARIĆ d.o.o.

IVANA GUNDULIĆA 46, 32236 Ilok

7.000,00 kn

PRODUKT KLASOVI d.o.o.

Stjepana Radića 28, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

DOHA BAR

Križni put 16, 32221 Nuštar

7.000,00 kn

EXCELSIOR, OBRT ZA SJEČU DRVA

Blaca 8, 32271 Rokovci

5.000,00 kn

STRUCTA d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 3/a, 32251 Privlaka

8.000,00 kn

ACT d.o.o.

Kralja Krešimira I 16, 32221 Nuštar

6.000,00 kn

STAKLO I GLAZURE KIKIĆ j.d.o.o.

Slavija 40D, 32100 Vinkovci

8.000,00 kn

DIG PROJEKT d.o.o.

Mate Topalovića 26A, 32100 Vinkovci

1.500,00 kn

PRO CONSULTA, OBRT ZA SAVJETOVANJE

Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci

3.000,00 kn

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOBRI DOM VINKOVCI

Bana Josipa Jelačića 92, 32100 Vinkovci

6.000,00 kn

OBRT AGRO MONITORING

Braće Radić 87, 32252 Otok

2.500,00 kn

BOŠKOVIĆ d.o.o.

Dragutina Žanića Karle 12, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

R SOLUTIONS d.o.o.

Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci

6.500,00 kn

START AS d.o.o.

Duga ulica 10, 32100 Vinkovci

2.000,00 kn

MARTIN d.o.o.

Ljudevita Gaja 18, 32100 Vinkovci

4.000,00 kn

TERRA12 d.o.o.

Ljudevita Gaja 13, 32270 Županja

7.000,00 kn

UDRUGA INOVATORA TESLA

Dunavska 44, 32236 Ilok

7.000,00 kn

EUROTRADE d.o.o.

Kralja Zvonimira 119, 32100 Vinkovci

8.000,00 kn

ATELIER STEFANIE j.d.o.o.

Duga ulica 61, 32100 Vinkovci

3.000,00 kn

GEODET d.o.o.

Slavonska 4, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

TENSIT.com d.o.o.

I.G. Kovačića 1, 32000 Vukovar

3.000,00 kn

OBRT REMIX

Stjepana Radića 2/1, 32236 Ilok

7.000,00 kn

BONA PARTA d.o.o.

Braće Radića 118, 32282 Retkovci

5.000,00 kn

H2E SYSTEM d.o.o.

Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar

8.000,00 kn

LIB d.o.o.

Borinačka 65a, 32100 Vinkovci

5.000,00 kn

INFO-BILL

Matije Gupca 34, 32270 Županja

8.000,00 kn

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE FRANJO MIJAKOVIĆ

Hrvatskih žrtava 19, 32100 Vinkovci

3.000,00 kn

TEHNO AUTOMATIKA d.o.o.

Velebitska 73, 32000 Vukovar

6.000,00 kn

DAMIR REMENAR

Dunavska 44, 32236 Ilok

6.000,00 kn

Hit Sound

Matije Gupca 46, 32271 Andrijaševci

5.000,00 kn

INFORMATIKA FORTUNO d.o.o.

Dragutina Žanića Karle 27a, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

TISAKO d.o.o.

Bošnjaci 200, 32281 Ivankovo

7.000,00 kn

JABA d.o.o.

Kolodvorska 183, 32284 Stari Mikanovci

7.000,00 kn

MAR-TIS

Bana Jelačića 114, 32100 Vinkovci

4.000,00 kn

BEMAX j.d.o.o.

Veliki kraj 76, 32270 Županja

7.000,00 kn

LIKE2LEARN d.o.o.

H.V. Hrvatinića 89, 32100 Vinkovci

8.000,00 kn

MODUS OBRAZOVANJE d.o.o.

Anina ulica 2b, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

VI-PES d.o.o.

Vladimira Gortana 15, 32100 Vinkovci

6.000,00 kn

OBRT TERAC

Katarine Zrinske 17, 32000 Vukovar

7.000,00 kn

AKORD d.o.o.

Veliki kraj 131, 32270 Županja

6.000,00 kn

PADINI j.d.o.o.

Vatrogasna 11, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

CAFFE BAR PRESIDENT

Veliki kraj 55, 32270 Županja

5.000,00 kn

AKSION d.o.o.

Alojzija Stepinca 215, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

Valent commerc

Vinkovačka 63, 32284 Stari Mikanovci

8.000,00 kn

KATUNI d.o.o.

Nikole Tesle 43 C, 32100 Vinkovci

3.000,00 kn

LOTUS MEDIA d.o.o.

Duga ulica 61, 32100 Vinkovci

5.000,00 kn

MIRAGE TEHNIK j.d.o.o.

Matije Gupca 46, 32271 Andrijaševci

8.000,00 kn

CENTAR ZA VJEŠTAČENJA I PROCJENE d.o.o.

Antuna Mihanovića 4, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

IZRAZ d.o.o.

Bana Jelačića 67, 32252 Otok

7.000,00 kn

ZLATNA DOLINA d.o.o.

Braće Radić 23, 32252 Otok

7.000,00 kn

LAGRO d.o.o.

Zalužje 44, 32100 Vinkovci

6.000,00 kn

TAJČI d.o.o.

Trg Josipa bana Šokčevića 2, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

ZELAC OBRT

Matije Gupca 117, 32100 Vinkovci

7.500,00 kn

RIS d.o.o.

Ivana Gundulića 7, 32100 Vinkovci

4.000,00 kn

ROSIBO j.d.o.o.

Gajićeva 48, 32227 Borovo

7.500,00 kn

PROMA j.d.o.o.

Ljubljanska 15, 32000 Vukovar

4.000,00 kn

BENZIN d.o.o.

Ivana Gorana Kovačića 106, 32236 Ilok

7.000,00 kn

PROFILAND d.o.o.

Josipa Kozarca 102a, 32100 Vinkovci

6.500,00 kn

TAENIA d.o.o.

Petra Preradovića 54, 32000 Vukovar

2.000,00 kn

AMI SHOP

Bilogorska 33, 32010 Vukovar

1.000,00 kn

A&M d.o.o.

dr. Franje Tuđmana 19, 32000 Vukovar

7.000,00 kn

3D GRADNJA d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV 6, 32010 Vukovar

8.000,00 kn

RAČUNO-SERVICE

Aleja Matice Hrvatske 13, 32270 Županja

4.000,00 kn

ŠPOLJAREC d.o.o.

J. Runjanina 50, 32281 Ivankovo

4.000,00 kn

MARIO OBRT

Grada Vukovara 12, 32235 Bapska

6.000,00 kn

IN CAFFE

Duga 24, 32100 Vinkovci

4.000,00 kn

AUTO NIKICA d.o.o.

Ulica bana Josipa Jelačića 136, 32000 Vukovar

8.000,00 kn

ATELIER CERAMIC HANDMADE WORK WITH LOVE

Ivana Kozarca 67, 32100 Vinkovci

5.000,00 kn

PROCES d.o.o.

Trg žrtava Domovinskog rata 10, Gunja

6.000,00 kn

LIRA OBRT

Duga 63, 32000 Vukovar

2.000,00 kn

PEKARSKI OBRT KARAN

K.A. Stepinca 25, 32000 Vukovar

7.000,00 kn

ŠPINA OBRT

J. Lovretića 46, 32100 Vinkovci

5.000,00 kn

DOGANČIĆ-GRADNJA

Veliki šor 53, 32257 Drenovci

6.000,00 kn

ROĐENDAONICA TWEETY

dr. Franje Tuđmana 23, 32000 Vukovar

3.000,00 kn

ADO OBRT

Glagoljaška 45, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

AUTO MIKI

Vladimira Nazora 95, 32252 Otok

7.000,00 kn

SANN OBRT

Glagoljaška 43, 32100 Vinkovci

7.000,00 kn

FRIZERSKI OBRT MAGIC TOUCH

Blage Zadre 171, 32010 Vukovar

5.000,00 kn

CENTAR JEZIKA d.o.o.

Vijenac Jakova Gotovca 6, 32100 Vinkovci

3.000,00 kn

OBRT DAVOR

Rojčani 63, 32281 Ivankovo

7.000,00 kn

88 ROUTE

Željeznička 7/a, 32281 Ivankovo

6.000,00 kn

THERAPIESPORT j.d.o.o.

Josipa Runjanina 32, 32000 Vukovar

6.000,00 kn

A&A d.o.o.

Kudeljarska 2b/3, 32000 Vukovar

6.000,00 kn

OPTIMUM d.o.o.

Trg Nikole Iločkog 3, 32236 Ilok

5.000,00 kn

LANDIA d.o.o.

Vukovarska 27, 32214 Tordinci

7.000,00 kn

UKUPNO

500.000,00 kn

 

Članak 3.

            Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovor o financiranju programa/projekata, a kojim će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana. Nakon završetka provedbe programa/projekta korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

                                                                             

Ž U P A N

Božo Galić, dipl. ing

 

DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel gospodarstvo i regionalni razvoj
  2. Služba za poslove proračuna i javnih financija, ovdje
  3. Pismohrana.

 

Ispis

Priloženi dokumenti

 
Odluka 24. srpnja 2020. 2,02 MB
Vrh