Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Odluka o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2014. godini

  • 27. listopada 2014.
  • Ostalo

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine br. 19/13-pročišćeni tekst), članka 17. stavka 1. točke 10. Statuta Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Županije 4/13), te članka 14. stavka 2. i 3.  Odluke o priznanjima Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Županije 9/11, 11/12 i 18/13), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 15. sjednici održanoj 27. listopada 2014. god. donosi

               

 

O D L U K U

o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2014. godini

 

I.

 

            Skupština Vukovarsko-srijemske županije u 2014. godini dodjeljuje sljedeća priznanja:

 

POČAST ŽUPANIJE

 

  1. 1.      Mr. sc. VESNI BOSANAC, spec. pedijatar

            - za izniman doprinos u području zdravstva i humanitarnog djelovanja

 

 

            NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO

 

  1. 1.      Akademiku SLAVKU MATIĆU, prof. emeritus, dr. h. c.

- za izniman doprinos na afirmaciji šumarstva Vukovarsko-srijemske županije

 

  1. 2.      Mr. sc. VERI ERL

- za izniman doprinos u području znanosti, kulture i knjižničarstva

 

 

            GODIŠNJU NAGRADU

 

 

1. Tvrtki SOKOL d.o.o. Vinkovci

            - za doprinos gospodarskom razvitku županije

 

2. Tvrtki GUTIĆ d.o.o. Gunja

            - za doprinos gospodarskom razvitku županije

 

3. Tvrtki PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. Vukovar

            - za doprinos gospodarskom razvitku županije

POVELJU

 

 

1. Osnovnoj školi „AUGUST CESAREC“ Ivankovo

            - povodom 250 godina rada i doprinosa u području prosvjete i obrazovanja

 

2. KUD-u „BRANIMIR“ Bošnjaci

            - povodom 100 godina rada i doprinosa očuvanju tradicije

 

3. Općinskom društvu Crvenog križa Bošnjaci

            - povodom obilježavanja 100 godina rada i doprinosa u humanitarnom djelovanju

 

4. Kazalištu „MIKA ŽIVKOVIĆ“ Retkovci

            - za dugogodišnje uspješno njegovanje kazališnog amaterizma

 

5. UDRUZI SLIJEPIH Vukovarsko-srijemske županije

            - povodom 60 godina rada i doprinosa u području zdravstva i socijalne skrbi

 

6. KUD-u „FILIPOVČICE“ Komletinci

            - povodom obilježavanja 50 godina rada i doprinosa očuvanju tradicije

 

7. IVICI AZENIĆU iz Vukovara

            -  povodom 35 godina humanitarno volonterskog rada

 

8. MARIJI DUGALIĆ, ravnateljici Gradskog društva Crvenog križa Županja

            - za izniman doprinos u području humanitarnog djelovanja

 

II.

 

            Županijska skupština u 2014. god. dodjeljuje četiri izvanredne Godišnje nagrade:

 

            1. ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

            2. HRVATSKOJ VATROGASNOJ ZAJEDNICI

            3. POLICIJSKOJ UPRAVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ

            4. DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

            - za izniman doprinos u pružanju pomoći stradalnicima poplava te humanitarno    djelovanje

 

III.

 

U 2014. god. Nagrada za životno djelo utvrđuje se u iznosu od 10.000,00 kn.

 

IV.

 

Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

                                                                                 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Antun Žagar, ing. graf.

 

Ispis
Vrh