Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Od početka 2021. godine Vukovarsko-srijemska županija je dio Mreže regionalnih središta za preispitivanje provedbe politika EU-a (RegHub)

  • 05. siječnja 2021.
  • Ostalo
fullscreen Vukovarsko-srijemska županija je dio Mreže regionalnih središta za preispitivanje provedbe politika EU-a (RegHub) Vukovarsko-srijemska županija je dio Mreže regionalnih središta za preispitivanje provedbe politika EU-a (RegHub)
Vukovarsko-srijemska županija je dio Mreže regionalnih središta za preispitivanje provedbe politika EU-a (RegHub)
https://images.app.goo.gl/ysGWSdvxDtoKDkSf9

Vukovarsko-srijemska županija postala je članicom Mreže regionalnih središta (RegHub) Europskog odbora regija s početkom 2021. godine. Riječ je o platformi namijenjenoj za prikupljanje iskustava i savjetovanje s ključnim lokalnim i regionalnim akterima u vezi s provedbom politika EU-a.

Nakon uspješno provedenog dvogodišnjeg pilot projekta “Mreža regionalnih središta za preispitivanje provedbe politika EU-a (RegHub)“, projekt početkom 2021. godine ulazi u glavnu fazu provedbe pod nazivom RegHub 2.0. Naša županija odabrana među brojnim regijama s područja Europske unije nakon što se prijavila za članstvo u Mreži tijekom studenog 2020. godine.

Mreža regionalnih središta RegHub sastoji se od 46 europskih regija i gradova koji ocjenjuju provedbenu politiku EU. Hrvatska ima 5 članova RegHub-a među kojima je i Vukovarsko-srijemska županija. Lista svih članova RegHub mreže možete pronaći ovdje: https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/new-reghub-2-0-members.pdf

Lokalne i regionalne vlasti imaju izravniju ulogu u provedbi politika EU-a

RegHub je platforma namijenjena uključivanju glavnih lokalnih i regionalnih aktera posredstvom savjetovanja i  prikupljanja njihovih iskustava u vezi s provedbom politika EU-a. Na taj će način institucije EU-a imati koristi od njihovog doprinosa jer će im to omogućiti osmišljavanje učinkovitijih politika, a time, u konačnici, i približavanje Unije građanima. Jačanje usmjerenosti na poboljšanje postojećeg zakonodavstva EU-a i njegovu provedbu na lokalnoj i regionalnoj razini, pružanje tehničkih povratnih informacija, osiguranje veće uključenosti lokalnih i regionalnih aktera u ranoj fazi zakonodavnog postupka EU-a, te promicanje pojednostavljenja i međuregionalne razmjene iskustava glavni su ciljevi RegHub-a.

Uključivanjem u Mrežu regionalnih središta lokalne i regionalne vlasti imaju izravniju ulogu u provedbi politika EU-a. Mreža se sastoji od javnih službenika i službenica regionalne i lokalne razine (tzv. kontaktne točke) koji od dionika prikupljaju stručne povratne informacije o njihovim iskustvima s provedbom postojećih politika EU-a na terenu.

Mreža RegHub prikuplja te informacije od svojih kontaktnih točaka u okviru ciljanih savjetovanja, čiji se zaključci prevode na sve jezike EU-a. To znači da dionici mogu dostavljati svoj doprinos na materinjem jeziku. Kontaktna točka zatim objedinjuje prikupljene informacije u izvješća o provedbi, koje Europski odbor regija (OR) uključuje u razne evaluacije politika EU-a. Mreža na taj način dodaje lokalnu i regionalnu dimenziju osmišljavanju politika EU-a i proširuje bazu informacija koje se koriste.

Više o Mreži regionalnih središta RegHub

Više o Mreži regionalnih središta RegHub te o postupku prijave u Mrežu možete pronaći ovdje:

-          https://cor.europa.eu/hr/news/Pages/apply-for-reghub-2_0-membership.aspx

Službeno pokretanje mreže RegHub na Europskom samitu regija i gradova u Bukureštu  

-          https://cor.europa.eu/hr/news/Pages/reghub-official-launch.aspx

Ispis
Vrh