Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Objavljen «Službeni vjesnik» broj 14/10

  • 10. rujna 2010.
  • Ostalo

U „Službenom vjesniku“ – glasilu koje izdaje Vukovarsko srijemska županija, u broju 14. objavljeni su slijedeći akti:

Grad Ilok, Akti Gradskog vijeća: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Iloka za k.o. Ilok, Šarengrad, Bapska i Mohovo.

Općina Bošnjaci, Akti Općinskog vijeća: Odluka, Odluka, Plan gospodarenja otpadom na području Općine Bošnjaci.

Općina Markušica, Akti Općinskog vijeća; Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke osnivanju trgovačkog društva, 1.Izmjene i dopune Proračuna  Općine Markušica za 2010.g.,  Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01. do 30.06.2010.g.

Službeni vjesnik VSŽ možete pogledati ovdje.

Ispis
Vrh