Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obilježavanje Dana biološke raznolikosti

  • 22. svibnja 2021.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Obilježavanje Dana biološke raznolikosti.jpg Obilježavanje Dana biološke raznolikosti.jpg
Obilježavanje Dana biološke raznolikosti.jpg

Obilježavanje međunarodnog Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije proveli su u suradnji s predstavnicima Državnog inspektorata, Hrvatskih voda i Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima bolje suradnje u sektoru vodnog gospodarstva i zaštite biološke raznolikosti. Naime, Republika Hrvatska u samom je vrhu među europskim zemljama po bogatstvu biološke raznolikosti, što može zahvaliti ponajprije svome položaju koji obuhvaća tri biogeografske regije – kontinentalnu, alpinsku i mediteransku. Natura 2000 područja međunarodne ekološke mreže zemalja članica Europske unije u našoj zemlji, imaju značajne udjele populacija vrsta ili stanišnih tipova od interesa za ukupnu zajednicu. Kako bi se osiguralo da ovi stanišni tipovi i ciljne vrste ostanu očuvani, provodi se monitoring za svaku vrstu radi procijene statusa pomoću parametara vezanih uz broj jedinki i površinu stanišnog tipa.

Ispis
Vrh