Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

OBAVIJEST o JAVNOM UVIDU u provođenju postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u Opatovcu" za ekološku mrežu

  • 26. travnja 2013.
  • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-612-07/12-01/1

URBROJ: 2196/1-14-01-13-8

Vukovar, 26. travanj 2013. god.  

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 37. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05, 139/08, 57/11), članka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine", br. 118/09) daje

 

OBAVIJEST o JAVNOM UVIDU

u provođenju postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u  Opatovcu" za ekološku mrežu

 

Nadležno tijelo: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 11, Vukovar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka: Odredbe članka odredbi članka 37. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05, 139/08, 57/11), koje se odnose na postupak glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine", br. 118/09) koje se odnose na postupak glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata.

 

Javni uvid u provođenju postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u Opatovcu" za ekološku mrežu provodit će se od 13. svibnja  do  28. svibnja 2013. godine

Cjelovita Studija i sažetak Studije glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u  Opatovcu" za ekološku mrežu biti će dostupni javnosti i zainteresiranoj javnosti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije na adresi Županijska 11, svakog radnog dana u vremenu od 09 sati  do 14 sati.

 

Za vrijeme trajanja javnog uvida sažetak Studije biti će objavljen na internetskim stranicama Vukovarsko srijemske županije www.vusz.hr

                                                                                   

Javno izlaganje o Studiji će se održati 15. svibnja 2013. godine u 12 sati u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, 32000 Vukovar. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost mogu postavljati pitanja o Studiji, odgovore na postavljena pitanja davat će izrađivač Studije.

  

Za vrijeme trajanja javne rasprave pismeni prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnost i zainteresirana javnost mogu upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz cjelovitu Studiju kao i sažetke Studije ili mogu dostaviti pismenim putem u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar, Županijska 9, zaključno sa zadnjim danom javnog uvida.

Upozorenje javnosti i zainteresiranoj javnosti svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir prilikom sastavljanja Zapisnika o provedenom javnom uvidu. O ishodu ovoga postupka javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena na način da će Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije objaviti na svojim službenim stranicama (www.vusz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Ispis
Vrh