Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o izradi ciljanih izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

  • 13. siječnja 2014.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) Općina Tompojevci, kao nositelj izrade, daje

 

 

O B A V I J E S T

o  izradi ciljanih izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja

Općine Tompojevci

 

 

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije“ broj 24/13) započela izrada ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

Općinski načelnik

Tomislav Panenić, univ.spec.oec.

Ispis
Vrh