Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o drugoj ponovnoj javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. veljače 2014.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članaka 86. i 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj: 76/07., 38/09. i 55/11.) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13.), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje

 

DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Vukovarsko-srijemske županije

 

Druga ponovna javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

 

 1. Javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije trajat će od 07. ožujka do 14. ožujka 2014.godine i to:
 • radnim danom u prostorijama Upravnog odijela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovar, Županijska 11, od 07:30 do 15:30 sati
 • i na WEB stranici Vukovarsko-srijemske županije.

 

 1. Javno izlaganje prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije održat će se dana 10. ožujka 2014.godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar, Županijska 9.

 

 1. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, dostavljaju se do 14. ožujka 2014.godine na adresu Vukovarsko-srijemska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnji i zaštitu okoliša, 32 000 Vukovar, Županijska 9.

 

 1. Tijekom druge ponovne javne rasprave, iz razloga što Plan nije usvojen u roku od 9 mjeseci od završetka ponovne javne rasprave, novi prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama koje su nastale prihvaćanjem primjedbi iznesenih u javnoj raspravi i ponovnoj javnoj raspravi.

 

 1. Sukladno članku 90. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj: 76/07., 38/09. i 55/11.), ako u roku iz točke 3. nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostave pisano očitovanje na prijedlog Plana, smatrat će se da nemaju primjedbi.

 

 1. Sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj: 76/07., 38/09. i 55/11.) građani i udruge sudjeluju u drugoj ponovnoj javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Plana, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u točki 3.

 

 1. Sukladno članku 90. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj: 76/07., 38/09. i 55/11.) prijedlozi i primjedbe iz točke 6. koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o drugoj ponovnoj javnoj raspravi.

 

Pozivamo Vas da se uključite u drugu ponovnu javnu raspravu.

 

 

KLASA: 350-02/11-03/15

URBROJ: 2196/1-14-01-14-15

Vukovar, 25. veljače   2014.g.

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel   za prostorno uređenje,

gradnju i   zaštitu okoliša

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh