Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci

  • 09. ožujka 2021.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (1).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (1).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (1).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (2).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (2).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (2).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (3).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (3).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (3).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (4).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (4).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (4).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (5).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (5).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (5).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (6).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (6).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (6).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (7).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (7).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (7).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (8).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (8).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (8).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (10).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (10).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (10).jpg
fullscreen Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (9).jpg Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (9).jpg
Nastavljaju se radovi na brani Trbušanci (9).jpg

Nakon ishođene građevinske dozvole, Hrvatske vode, kao investitor, nastavljaju radove na Ratnoj brani Trbušanci, kod Vinkovaca, jer u postojećem stanju privremene zemljane pregrade Trbušanci nema mogućnosti regulacije nizvodnog otjecanja i potpune kontrole uzvodnog nivoa vode vodotoka Bosuta.

Namjena nove građevine Ratne brane Trbušanci je regulacija vodnog režima vodotoka Bosut. Regulacijom malih voda omogućuje se osiguranje dodatnih količina vode za navodnjavanje u sustavu uzvodno od Ratne brane Trbušanci u iznosu većem od 3,3 mil. m3 jer se postojeći preljev (cijevni propust na preljevnom kanalu) kote cca 79,4 m.n.m. podiže na kotu 80.05 m.n.m.. Iako je nadvišenje relativno malo, relativno velika akumulacija vode rezultat je širokog korita Bosuta i malih padova vodotoka tj. malog uspora.

Nadalje, izgradnjom regulacijske građevine pri dnu korita Bosuta dolazi do poboljšanja kvalitete vodotoka Bosuta (povećanje brzine u pridnenim slojevima povećanje protočnosti, češća izmjena tj. osvježenje vode smanjenje/sprječavanje naglog rasta i učestalog propadanja biljaka u vodi te pokretanje nataloženog nanosa) dok se izgradnjom preljeva omogućuje efikasnija evakuacija velikih voda.

Vrijednost radova je cca 6.200.000,00 kn.

Ispis
Vrh