Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Nastavak procesa razminiranja

  • 02. srpnja 2009.
  • Ostalo
fullscreen Nastavak procesa razminiranja Nastavak procesa razminiranja
Nastavak procesa razminiranja
U Vukovarsko - srijemskoj županiji kontinuirano se nastavljaju radovi humanitarnog razminiranja i pretraživanja minskih sumnjivih površina.
Od 9 projekata ili lokacija na kojima se trenutno izvode radovi razminiranja i pretraživanja, upravo su dovršeni radovi na dvije lokacije (šire područje trase srijemske granične transferzale i granično područje uz rijeku Savu u općinama Drenovci i Gunja) a uskoro se očekuje dovršetak radova i na preostalih 7 lokacija.
Projekti razminiranja i pretraživanja minskih sumnjivih područja koji se trenutno provode financirani su sredstvima iz državnog proračuna i sredstvima iz CARDS programa.
Nova 4 projekta ili lokacije na kojima će uskoro započeti radovi humanitarnog razminiranja i pretraživanja financirati će se sredstvima iz PSGO-a.
Ispis
Vrh