Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Monitoring vrsta vodenih staništa

  • 10. listopada 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Monitoring vrsta vodenih staništa Monitoring vrsta vodenih staništa
Monitoring vrsta vodenih staništa

Sve države članice Europske unije obvezne su svakih šest godina kroz jedinstvene obrasce izvještavati o trendovima očuvanosti za svaku pojedinu biljnu i životinjsku vrstu, stanišni tip na svome području i provedbi poduzetih mjera. Analizom izvješća svih zemalja članica moguće je na razini Europske unije pratiti  stanje i prema potrebi prilagođavati potrebne mjere kako bi se postigla povoljna  očuvanost prirode, odnosno stanje u kojemu vrsta ili stanišni tip prosperira i ima dobre izglede da tako ostane i u budućnosti. Zbog ispunjavanja ovih obveza prema Europskoj uniji, ciljana skupina projekta monitoringa su stručnjaci županijskih Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, koji će svojim poznavanjem stanja na terenu doprinijeti razvoju samoga protokola i definiranju monitoring sustava, kao i njegovoj provedbi u budućnosti. Na prvoj radionici projekta koji se odnosio na monitoring ciljanih vrsta vodenih staništa, ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije bili su prisutni stručni voditelj Pavao Dragičević i stručni suradnik Mario Raguž.

Ispis
Vrh