Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Monitoring vrsta šumskih staništa

  • 16. listopada 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Monitoring vrsta šumskih staništa Monitoring vrsta šumskih staništa
Monitoring vrsta šumskih staništa

Druga radionica za buduće potrebe monitoringa i formiranja platforme za izradu nacionalnog programa monitoringa vrsta i staništa, odnosila se na šumska staništa i vrste koje u njima obitavaju. Ovo je izuzetno bitan segment monitoringa s obzirom na površinu pod šumama na nacionalnoj razini Republike Hrvataske, ali i za Vukovarsko-srijemsku županiju koja je izuzetno bogata šumama i u kojoj se nalazi  Spačvanski bazen, najveći kompleks aluvijalne cjelovite šume hrasta lužnjaka u Europi. Iskustva o prikupljanju podataka i izvješćivanju Europskoj uniji prezentirali su stručnjaci iz Češke, Slovenije i Engleske, kao i svoja iskustva o korištenju fondova Europske unije za financiranje različitih projekata preko uspostave nacionalnog monitoring protokola  i prikupljanja podataka o stanju staništa i vrsta koje u njima obitavaju. Ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, radionici je bio nazočan stručni suradnik Mario Raguž. Metodologija i kriteriji monitoringa biti će propisani od strane stručnjaka Državnog zavoda za zaštitu prirode, a edukacijama kroz pripremne radionice stvoriti će se platforma suradnika koji će neposredno na terenu vršiti prikupljanje podataka s naglaskom na uloge županijskih Javnih ustanova.

Ispis
Vrh