Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Lokalni izbori 2009. godine - zastupljenost žena na kandidacijskim listama

  • 01. lipnja 2009.
  • Ostalo

Prema provedenoj analizi broj žena je na kandidacijskim listama porastao kako za županijsku skupštinu, tako i za predstavnička tijela za većinu gradova u Županiji.
Na kandidacijskim listama za skupštinu VSŽ 2005. godine našlo se 22,5% žena na svim listama, dok je na kandidacijskim listama za 2009. godinu žena za 5,5% više (28%).


Grad Ilok bilježi mnogi veći rast broja žena na kandidacijskim listama od Županije. Prije četiri godine na listama za predstavničko tijelo toga grada bilo je svega 14% žena dok ih je na ovim lokalnim izborima čak 40%!


Za skupštinu grada Vinkovaca na ovim izborima kandidiralo se 35,4% žena što je za 21% više nego za prošle lokalne izbore.


I kandidacijske liste za grad Vukovar su u prosjeku dostigle željenih 40% žena. Tako se za skupštinu grada Vukovara natječe 44% žena što je za 5% manje nego 2005. godine.


Broj žena na kandidacijskim listama za grad Županju je porastao za 16%, tako da je ukupan broj žena za predstavničko tijelo tog grada 45% na ovim lokalnim izborima.


Grad Otok ima najmanje angažiranih žena – svega 11% žena je prisutnona kandidacijskim listama za lokalne izbore 2009, dok je na kandidacijskim listama za izbore 2005. godine u općini Otok bilo samo 8,3% žena.


Cijelu rodnu analizu kandidacijskih lista (gradova i općina) za Vukovarsko-srijemsku županiju možete pročitati ovdje

Ispis
Vrh