Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javno izlaganje u okviru provođenja javne rasprave u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska

  • 05. studenog 2020.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Javno izlaganje (1).jpg Javno izlaganje (1).jpg
Javno izlaganje (1).jpg
fullscreen Javno izlaganje (2).jpg Javno izlaganje (2).jpg
Javno izlaganje (2).jpg
fullscreen Javno izlaganje (3).jpg Javno izlaganje (3).jpg
Javno izlaganje (3).jpg
fullscreen Javno izlaganje (4).jpg Javno izlaganje (4).jpg
Javno izlaganje (4).jpg
fullscreen Javno izlaganje (5).jpg Javno izlaganje (5).jpg
Javno izlaganje (5).jpg
fullscreen Javno izlaganje (6).jpg Javno izlaganje (6).jpg
Javno izlaganje (6).jpg
fullscreen Javno izlaganje (7).jpg Javno izlaganje (7).jpg
Javno izlaganje (7).jpg

Danas je u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održano javno izlaganje u postupku u okviru provođenja javne rasprave u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska.

O održavanju javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost je obaviještena putem obavijesti o provođenju javne rasprave koja se nalazi na oglasnoj ploči Vukovarsko-srijemske županije, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša od 23. listopada 2020. godine o "Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska" listopad 2020. godine, pripremio konzorcij,  Strateška studiju o utjecaju na okoliš "Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska" listopad 2020. godine, izrađena od  Ires ekologija za zaštitu prirode i okoliša, Prilaz Baruna Filipovića 21, Zagreb, po voditelju izrade Strateške studije Mario Mesarić. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je i na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Javno izlaganje je vodila zamjenica pročelnika Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije Nataša Radojčić.

Zbog nastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 te uz pridržavanje svih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u zatvorenom prostoru, zbog ograničavanja broja prisutnih u zatvorenom prostoru u dogovoru sa izrađivačima  Master plana prometa funkcionalne regije Istočne Hrvatske kao i izrađivačima Strateške studije o utjecaju na okoliš "Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska" javno izlaganje održalo se putem Zoom aplikacije, na taj način se omogućilo javnosti i zainteresiranoj javnosti da putem linka koji smo pravovremeno postavili na internetsku stranicu županije, te na oglasnu ploču Vukovarsko-srijemske županije da se pravovremeno povežu, te prate javno izlaganje. Također, nazočnima u  Velikoj vijećnici je omogućeno da javno izlaganje za predmetni Plan izravno i aktivno prate preko projektora koji je izravno bio povezan sa računarom na kojem se preko zoom aplikacije on-line održavala prezentacija.

Prezentacije su održali Ivica Perica, UM i UM d.o.o.- predstavnik izrađivača Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska, Gregor Pretnar, (voditelj projekta)PNZ SVETOVANJE PROJEKTIRANJE d.o.o. Željko Stepan, Sveučilište u Zagrebu Građevinski (cestovni i željeznički promet), Silvio Bašić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski - (prostorno planiranje),  Livia Maglić, Sveučilište u Rijeci Pomorski Fakultet- (plovni putevi). Dok izlaganje za Stratešku studiju o utjecaju na okoliš Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska izlagali su Mario Mesarić, IRES EKOLOGIJA d.o.o.- voditelj izrade Strateške studije, kao Martina Rupčić, i Josip Stojak iz tvrtke IRES EKOLOGIJA d.o.o.

Ispis
Vrh