Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Izbor župana Vukovarsko-srijemske županije

  • 20. svibnja 2013.
  • Ostalo

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-06/13-01-83

URBROJ: 2196-01
Vukovar,

 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Županijsko izborno povjerenstvo Vukovarsko-srijemske županije utvrdilo je i objavljuje

 

IZBOR ŽUPANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

I. Od ukupno 160.307 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 82.638 birača, odnosno 51,55%, od
čega je prema glasačkim listićima glasovalo 82.555 birača, odnosno 51,50%. Važećih listića bilo je

75.593, odnosno 91,57%. Nevažećih je bilo 6.962 listića, odnosno 8,43%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. Kandidat: BOŽO GALIĆ 45.253 glasova 54,76%

Zamjenik kandidata: ŽELJKO CIRBA

Zamjenik kandidata: ZDRAVKO KELIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS DEMOKRATSKI CENTAR - DC

POSAVSKO SLAVONSKA STRANKA - PSS

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

 

2. Kandidatkinja: mr.sc. ANICA BIRAČ 22.425 glasova 27,14%

Zamjenik kandidatkinje: ANTUN OMAZIĆ

Zamjenik kandidatkinje: GORAN STEVIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ZELENA LISTA

BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA STRANKA HRVATSKE - BDSH

 

3. Kandidat: MARIJAN DRNASIN, dipl.iur. 7.915 glasova    9,58%

Zamjenik kandidata: ANTO JAKOVLJEVIĆ

Zamjenik kandidata: PAVO BARIĆ

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR

 

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,

za župana Vukovarsko-srijemske županije izabran je BOŽO GALIĆ

a za zamjenike župana izabrani su
ŽELJKO CIRBA

ZDRAVKO KELIĆ

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
     BERISLAV MATANOVIĆ

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh