Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar (I.faza)

  • 28. kolovoza 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar  (I.faza), Vukovarsko-srijemska županija.

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 53/13), te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavilo Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar  (I.faza), Vukovarsko-srijemska županija, Klasa: UP/I 351-03/14-02/92; Urbroj: 517-06-2-1-2-14-2, od 25. kolovoza 2014. godine.

Informacija će u periodu 29. kolovoza - 29. rujna 2014. godine biti objavljena na oglasnim pločama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, u Vukovaru, te na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr.).

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh