Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada

  • 03. listopada 2012.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija (Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša) je zauzela aktivni pristup u rješavanju nelegalne gradnje i kontinuirano odgovara na postavljene upite u vezi aktivnosti koje treba provesti u cilju njenog sprječavanja i sanacije.

Zahtjevi za ozakonjenje nezakonito izgradjenih zgrada se moraju podnijeti najkasnije do:

-          31. 12.2012. godine za zgrade za koje je gradjevni inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgradjenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12.)

-          do 30.06.2013. godine za sve ostale nezakonito izgradjene zgrade

Zahtjevi se mogu podnijeti u područnim jedinicama Upravnog odjela za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša na slijedećim lokacijama:

-          Vukovaru, Županijska 11, tel. 032/492-033

-          Vinkovcima; J.Dalmatinca 37, tel. 032/339-136

-          Županji, J.J.Strossmayera 18, tel. 032/826-309

-          Iloku, Trg Nikole Iločkog 13, tel. 032/590-102

-          Otoku, Vladimira Nazora 1/I, tel. 032/340-057

 

Ozakonjenje nazakonito izgradjenih zgrada započelo je dana 10.08.2011. godine stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgradjenim zgradama (Narodne novine, broj 90/11.).

Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije je do 04.08.2012. godine (prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgradjenim zgradama - Narodne novine, broj 90/11.) zaprimio 94 zahtjeva za ozakonjenje zgrada, od kojih je riješeno 51.

Radi slabog odaziva javnosti za ozakonjenje nezakonito izradjenih zgrada, a u svrhu pojednostavljenja i pojeftinjenja postupka ozakonjenja, donešen je novi Zakon o postupanju s nezakonito izradjenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12) koji je stupio na snagu 04. 08.2012. godine.

Nakon 04.08.2012. godine (po stupanju na snagu novog Zakona o postupanju s nezakonito izgradjenim zgradama - Narodne novine, broj 86/12.), u Upravni odjel za prostorno uredjenj, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije je zaprimljeno je 54 zahtjeva za ozakonjenje zgrada, od kojih su svi u postupku.

Ispis
Vrh