Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o izdanim lokacijskim i građevnim dozvolama, odnosno aktima za gradnju , tijekom 2011. godine

  • 03. listopada 2012.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Koliko je izdano akata kojima se odobrava gradnja ( rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnog projekta) tijekom 2011. godine?

 

Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, za područje triju gradova (Županja, Otok, Ilok) i 26 općina (Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja, Gunja, Babina Greda, Štitar, Cerna, Gradište, Andrijaševci, Jarmina, Ivankovo, Nuštar, Markušica, Tordinci, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Vodjinci, Nijemci, Privlaka, Negoslavci, Bogdanovci, Tompojevci, Borovo, Lovas, Tovarnik, Trpinja) je tijekom 2011. godine izdao na temelju članka 212. Zakona o prostornom uredjenju i gradnji ukupno 317 akata kojim se odobrava gradjenje.

-          210 rješenja o uvjetima gradjenja:

  • za zgrade gradjevinske brutto površine do 400 m i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija gradjevinska brutto površina nije veća od 600 m

 

-          107 potvrda glavnog projekta (prema članku 212. Zakona o prostornom uredjenju i gradnji):

  • za sve ostale gradjevine

 

 

Koliko je lokacijskih dozvola izdano tijekom 2011. godine?

 

Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije je tijekom 2011. godine izdao ukupno 137 lokacijskih dozvola

 

Lokacijska dozvola se izdaje za sve gradjevine osim za zgrade čija gradjevinska brutto površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija gradjevinska brutto površina nije veća od 600 m, te gradjevine, radove i druge zahvate u prostoru odredjene Pravilnikom o jednostavnim gradjevinama i radovima (Narodne novine, 21/09., 57/10., 126/10., 48/11. i 81/12.)

 

 

Postoji li javno objavljena procedura sa popisom potrebne dokumentacije za izdavanje „gradjevne“ i lokacijske dozvole?

 

DA

Na WEB stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) objavljeni su predlošci zahtjeva s popisom potrebne dokumentacije za izdavanje lokacijskih dozvola i akata za gradnju (gradjevnih dozvola, rješenja o uvjetima gradjenja, potvrda glavnog projekta).

Upravni odjel koristi sustav IZAK (Informacijski sustav za podršku poslovnim procesima izdavanja akata iz područja prostornog uredjenja i gradnje) koji je u potpunosti prilagođen poslovima koji ovaj Odjel pokriva.

Korištenjem tog sustava svi su podaci evidentirani u informacijskom sustavu, a svi dokumenti postoje i u elektroničkom obliku. Time su stvorene pretpostavke za unapređenje komunikacije između građana kao podnositelja zahtjeva za izdavanje dozvole za gradnju i službenika koji radi na izdavanju tih zahtjeva.

Preko programskog rješenja IZAK i IZAK WEB (www.vusz.hr) građani naše županije imaju na raspolaganju on-line uslugu uvida u stanje rješavanja njihovih predmeta za izdavanje  akata za gradnju.

Ovim stranke imaju uvid u tijek obrade predmeta i informaciju o tome kada mogu očekivati izdavanje dozvola koje su tražili.

Za pristup aplikaciji IZAK potrebno je znati podatke o identifikacijskom i klasifikacijskom broju predmeta pod kojem ga je sustav zaprimio.

Potrebni podaci za pristup aplikaciji se dobiju prilikom podnošenja zahtjeva.

Nakon upisa podataka korisnik dobiva informaciju o statusu svog predmeta, zaduženom referentu, plaćenim pristojbama, napomenama referenta, te svim dokumentima koji su nastali prilikom rješavanja zahtjeva stranke, uz mogućnost neposrednog uvida u te dokumente.

Ispis
Vrh