Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

  • 03. listopada 2012.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Odlukom Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/2011) i Odlukom o izmjeni odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 02/2012) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije provodi postupak III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Nakon provedenog postupka javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek izradio je nacrt konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o javnoj raspravi.

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07. i 38/09.) u tijeku je postupak pribavljanja mišljenja nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima na nacrt Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Mišljenja se prikupljaju do 25. listopada 2012.godine.

Nakon pribavljanja mišljenja nadležnih tijela potrebno je pribaviti i mišljenje svih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije o nacrtu konačnog prijedloga plana, te prije upućivanja konačnog prijedloga plana na donošenje potrebno je pribaviti i suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na konačni prijedlog plana.

Ispis
Vrh