Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

  • 08. travnja 2011.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Temeljem čl. 82. stavak 1. i čl. 346. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i 38/09), Vukovarsko-srijemska županija pokrenula je izradu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 7/02). Razlog pokretanja izrade III Izmjena i dopuna PPŽ-a je osiguranje prostorno planskih preduvjeta za:

- izmještanje uzletišta "Borovo" u Vukovaru radi osnivanja poduzetničke zone sa pripadajućim pristaništem za pretovar krutih i tekućih tereta;

- izgradnja termoelektrane instalirane snage 530 MW sa pripadajućom infrastrukturom na prostoru bivšeg SOUR-a "Borovo" u Vukovaru.

Temeljem članka 78. Zakona, Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 17. sjednici, održanoj 31. ožujka 2011. godine, donosi Odluku o izradi III Izmjena i dopuna PPŽ-a ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 3/11). Odluka o izradi III Izmjena i dopuna PPŽ-a, prema članku 78. Zakona, odredila je osnovne uvjete, smjernice i rokove, temeljem kojih je započela izrada III Izmjena i dopuna PPŽ-a, a odnose se isključivo na osnivanje poduzetničke zone sa pripadajućim pristaništem za pretovar krutih i tekućih tereta i izgradnju termoelektrane instalirane snage 530 MW sa pripadajućom infrastrukturom.

Pokrenute izmjene i dopune imaju karakter "ciljanih izmjena i dopuna".

Nositelj izrade je Vukovarsko-srijemska županija, Glagoljaška 27, Vinkovci.

Više informacija te ostala dokumentacija nalazi se na podstranici Zavoda za prostorno uređenje.

Ispis
Vrh