Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

HBOR predstavio izmjene uvjeta kreditiranja

  • 12. listopada 2011.
  • Financije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je 11.listopada 2011.godine predstavila izmjene kreditnih uvjeta po kreditnim linijama banke.

Izmjene se odnose na produljenje počeka i rokova otplate po sljedećim programima: po programu Zaštite okoliša poček je produljen s 2 na 3 godine a rok otplate s 12 na 14 godina, po programu Gospodarstvo poček je produljen s 2 na 3 godine a rok otplate s 10 na 12 godina, po programu Turizam poček je povećan s  2 na 4 godine a rok otplate s 15 na 17 godina, po programu Malo i srednje poduzetništvo poček je produljen s 2 na 3 godine dok je rok otplate produžen na 12 godina, po programu Početnik poček je produljen s 2 na 3 godine dok je rok otplate povećan s 12 na 14 godina.

Isto tako, smanjene su kamatne stope po programu Zaštite okoliša na 4 % ili 3M EURIBOR + 2 %, po programu Infrastruktura na 4 % te za program Pronalasci na 2% i 4%.

Uvedena je i mogućnost ugovaranja kredita u kunama a povećan je i udjel na 100% predračunske vrijednosti investicije kod kreditiranja jedinica lokalne uprave i samouprave.

Sve detaljne informacije oko kreditiranja i izmjena kreditnih uvjeta zainteresirani mogu pronaći na web stranici Hrvatske banke za obnovu i razvitak www.hbor.hr .

Ispis
Vrh