Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Foto natječaj „Srce Dunava“

  • 13. lipnja 2022.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Srce Dunava.jpg Srce Dunava.jpg
Srce Dunava.jpg

Povodom Međunarodnog dana rijeke Dunav Javna ustanova Parka prirode Kopački rit i Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije raspisuju FOTO natječaj „Srce Dunava“.
 
Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu rijeke Dunav i njegovih pritoka, kao i Parka prirode Kopački rit te na taj način osvijestiti potrebu bolje zaštite i osigurati održivi razvoj Europske Amazone.

Budući da Dunav velikim dijelom protječe kroz našu županiju, prolazi kroz dva grada Vukovar i Ilok te kraj mjesta Borovog sela, Sotina, Opatovca, Mohova i Šarengrada. Također cijela rijeka ulazi u područje ekološke mreže Dunav – Vukovar te obuhvaća posebno rezervat šumske vegetacije Vukovarske dunavske ade koji se nalazi na području lijeve obale Dunava, nasuprot grada Vukovara. Ovom prilikom ustanova nadležna za to područje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije poziva sve zainteresirane sudionike da se prijave na natječaj i podrže kolege iz susjedne županije, a najbolji će osvojiti i zanimljive nagrade.

 Opći uvjeti natječaja:

• Sudionici natječaja mogu biti svi građani Republike Hrvatske i drugih podunavskih zemalja –fotografi amateri.
• Zadatak natječaja je fotografiranje rijeke Dunav, njegovih pritoka i Kopačkog rita
• Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;
• Minimalna veličina fotografija treba biti najmanje 266 DPI
• Uz fotografiju poslati sljedeće podatke: ime i prezime autora, datum rođenja, adresa, kontakt telefon, naziv fotografije i mjesto snimanja
• Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe (u prilogu);
• Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;
• Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;
• Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;
• Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe;
• Samim sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na objavu imena i prezimena;
Fotografije se šalju na e-mail adresu: srce.dunava@gmail.com
 
Krajnji rok za slanje fotografija je petak, 24. lipnja 2022. do ponoći.
 
Povjerenstvo za odabir fotografija će napraviti selekciju i odabir najboljih fotografija koje će biti izložene na obilježavanju Međunarodnog dana Dunava (subota) 2.srpnja 2022. u Parku prirode Kopački rit i tom prilikom će, na temelju glasanja posjetitelja izložbe, biti odabrane 3 pobjedničke fotografije sa sljedećim nagradama:
 
1. Nagrada – Foto safari u Kopačkom ritu za 2 osobe u trajanju 2 sata i ručak za 2 osobe
2. Nagrada – Obiteljski izlet čamcem u Kopačkom ritu u trajanju 1 sat (do 6 osoba)
3. Nagrada – Obiteljski obilazak novog Prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš (4 osobe)

S nestrpljenjem očekujemo i veselimo se Vašim fotografijama!

Ispis

Priloženi dokumenti

 
Privola 13. lipnja 2022. 54 KB
Vrh