Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Druga radionica projekta MANMON

  • 22. listopada 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Druga radionica projekta MANMON Druga radionica projekta MANMON
Druga radionica projekta MANMON

U sklopu projekta NATURA 2000 MANMON, održana je druga radionica vezano za izradu mjera i uvjeta zaštite prirode u kompleksu Spačvanskog bazena, kao jednog od šest lokaliteta ekološke mreže  na području Republike Hrvatske određenog za  pilot projekt izrade plana upravljanja s aspekta zaštite prirode. Nositelj ovoga projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, projektni partneri su Državni zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Rezultate prve radionice s osvrtom na vodene i šumske stanišne tipove kao i vrste koje u njima obitavaju, predstavio je stručni suradnik Javne ustanove Mario Raguž. Na osnovu podataka prikupljenim od različitih dionika u vremenskom periodu od četiri mjeseca, bilo je moguće vidjeti kartografski prikaz šumskih staništa s podjelom po dobnim razredima, podjelu vrsta i staništa po zonama i analizu utjecaja na zone u sadašnjem i budućem gospodarenju, te potencijali za održivi razvoj kao prijedlog  dionika prve radionice.

Ispis
Vrh