Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

3. radionica za poljoprivrednike o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije Projekta ABCDE Posavina

  • 20. srpnja 2012.
  • Energetika, Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
fullscreen 3. radionica za poljoprivrednike o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije Projekta ABCDE Posavina 3. radionica za poljoprivrednike o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije Projekta ABCDE Posavina
3. radionica za poljoprivrednike o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije Projekta ABCDE Posavina
fullscreen 3. radionica za poljoprivrednike o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije Projekta ABCDE Posavina 3. radionica za poljoprivrednike o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije Projekta ABCDE Posavina
3. radionica za poljoprivrednike o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije Projekta ABCDE Posavina

Danas je u Vukovaru održana 3. radionica za poljoprivrednike o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije.

Sudionike i organizatore radionice su pozdravili su zamjenik župana Željko Cirba i zamjenica direktora za razvoj i investicije Eko-sustava d.o.o. Tamara Šarić-Joševski.

Obuku je organizirao Energetski institut Hrvoje Požar i Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, a provodi se u okviru projekta ABCDE Posavina u suradnji s projektom BiogasIN. U sklopu obuke sudionici su educirani o projektu ABCDE Posavina, prostorno-planskim značajkama u realizaciji projekta korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe, tehnologiji proizvodnje ratarskih kultura koje se koriste za proizvodnju biogoriva (biodizel i bioetanol), tehničko-tehnološkim i ekonomskim aspektima proizvodnje biogoriva i administrativnom i pravnom okviru za proizvodnju biogoriva.

Nakon izlaganja organizatora radionice uslijedio je tehnički posjet – tvrtki Biodizel Vukovar d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge i njihovom postrojenju za proizvodnju biodizela.

Za razliku od tradicionalnog energetskog planiranja, korištenje obnovljivih izora energije (OIE) usmjerava energetsko planiranje s centraliziranih, nacionalnih projekata prema lokalnim zajednicama s energetskim projektima regionalnog odnosno lokalnog značaja. Korištenjem biomase pruža se mogućnost ostvarivanja pozitivnih socio-ekonomskih učinaka te pozitivnih učinaka za okoliš.

Izvori poljoprivredne biomase koja se koristi u energetske svrhe su otpad i ostaci iz poljoprivredne proizvodnje te energetski usjevi. Glavni oblici iskorištavanja biomase su proizvodnja bioplina, biodizela i bioetanola. Bioplin se može koristiti za proizvodnju električne energije i topline, kao i za proizvodnju biometana koji se može koristiti kao pogonsko gorivo ili injektirati u mrežu prirodnog plina. Biodizel i bioetanol se koriste kao pogonsko gorivo za motorna vozila. Mogu se koristiti kao čisto gorivo, no radi tehničkih razloga najčešće umiješavaju u fosilna goriva. Drvenasta biomasa, npr. ostaci iz voćarstva, primarno se koriste za proizvodnju električne energije i topline.   

Projekt ABCDE Posavina (eng. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007 - 2013. U projektu sudjeluju Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Institut za genetičke resurse Sveučilišta u Banjoj Luci (IGR), kao nositelji projekta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini,  te Vukovarsko-srijemska županija, Brčko distrikt te općine Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac i Šamac kao partneri na projektu. Provedba je započela 1. ožujka 2011. godine, a aktivnosti na projektu će trajati 24 mjeseca.

Fokus projekta ABCDE Posavina je promocija energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini. Ciljana regija obuhvaća Vukovarsko-srijemsku županiju, Distrikt Brčko te općine Šamac, Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac.

 

Projekt ima četiri specifična cilja:

 

  • Analiza potencijala za korištenje poljoprivredne biomase u regiji
  • Uključivanje iskorištavanja poljoprivredne biomase u regionalne/lokalne razvojne planove
  • Edukacija poljoprivrednika
  • Promocija korištenja energije biomase s ciljem održivog razvoja

 

Primarne ciljane skupine projekta su regionalna i lokalna uprava i samouprava, poljoprivrednici, poljoprivredne srednjoškolske ustanove u regiji te potencijalni investitori za koje će biti pripremljeni raznovrsni materijali te organizirane radionice i promotivna događanja.

 

Podaci o cjelokupnom projektu mogu se naći na web stranici http://www.abcde-posavina.org/

Za više informacija možete kontaktirati:

 

Prof. dr Gordana Đurić

Univerzitet u Banjaluci

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 312216, 330933

Fax: +387 51 312818

E-mail: gordanadju@gmail.com

 

Borut Bosančić

Univerzitet u Banjaluci

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 312216

Fax: +387 51 312818

E-mail: borutbosancic@gmail.com

 

Duška Šaša

Energetski institut Hrvoje Požar

Savska cesta 163

10001 Zagreb, Hrvatska

Tel:  +385 1 6326 109

Fax:  +385 1 6040 599

E-mail: dsasa@eihp.hr   

 

Veljko Vorkapić

Energetski institut Hrvoje Požar

Savska cesta 163

10001 Zagreb, Hrvatska

Tel:  +385 1 6326 122

Fax:  +385 1 6040 599

E-mail: vvorkapic@eihp.hr 

Ispis
Vrh