Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

1. Međunarodna konferencija o optimalnom energetskom korištenju biomase u istočnoj Slavoniji

  • 30. siječnja 2015.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Energetika

U organizaciji udruge Eko Slavonija i Vukovarsko – srijemske županije u Vinkovcima je održana prva Međunarodna konferencija o optimalnom energetskom korištenju biomase u istočnoj Slavoniji. Na konferenciji se razgovaralo o iskustvima uporabe biomase, energetskim politikama te optimizaciji korištenja resursa biomase u istočnoj Slavoniji, kroz različite modele, stavove i iskustva. Ujedno su prezentirani postojeći modeli, kako u Republici Hrvatskoj, tako i izvan nje te se govorilo o najnovijim tehnologijama za preradu biomase drveta (kao ostataka drvne industrije, šumarstva ili uzgojenih brzorastućih nasada) kao i o kotlovskim i kogeneracijskim postrojenjima.

 Bila je to još jedna prilika da se prisutnima ukaže na brojne dobrobiti korištenja energije iz obnovljivih izvora kao i na financijske i materijalne uštede, doprinos smanjenju emisije CO2 što su ujedno i važni dijelovi okolišne i energetske politike EU. Podsjetimo samo da je Hrvatska potpisnica Kyoto protokola kojim se obvezala do 2020. godine povećati potrošnju energije iz obnovljivih izvora i time smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu.

Prisutnima se obratio i Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu,šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko – srijemske županije koji je rekao kako poljoprivreda može snažno odgovoriti na bitna pitanja EU u smislu "zelene" energije. Smatra i kako se nekoliko stotina hektara raspoloživog poljoprivrednog zemljišta može staviti u funkciju proizvodnje obnovljivih izvora energije. Uz domaće stručnjake u radu konferencije sudjelovalo je tridesetak stručnjaka i predstavnika udruga te lokalne samouprave i uprave iz BiH, Velike Britanije i Hrvatske

Sudionici konferencije zaključili su da je dosadašnje korištenje biomase drveta relativno slabo s obzirom na dostupne izvore istoga te na nedovoljno korištenje brzorastućih nasada kako bi se povećale postojeće količine biomase. Ujedno su naglasili kako peleti postaju jedan od najvažnijih energenata međutim većina proizvedenih peleta se izveze čime se pridonosi poboljšanju CO₂ bilance u zemljama kupaca peleta, dok regija uvozi skupi fosilni energent, a grad Vukovar ujedno ima i najskuplje grijanje u državi što se smatra socio-ekonomski neprihvatljivim. Smatraju kako jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu i trebaju osigurati sredstva za dodatno motiviranje stanovništva za uporabu obnovljivih izvora energije te poticanja projekata vezanih uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.

Na konferenciji su donesene preporuke lokalnoj i regionalnoj zajednici o tome što bi se trebalo poduzeti u svrhu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije:

  1. Kreirati Studiju o optimalnom energetskom korištenju biomase za istočnu Slavoniju, koja bi trebala ukazati na najprihvatljiviji model buduće komunalne termoelektrane-toplane za ovu regiju
  2. Osigurati korištenje sve postojeće biomase u prirodnim šumama i predvidjeti hitno stavljanje neproduktivnih poljoprivrednih i šumskih, posebice poplavljenih i devastiranih površina za energetske nasade
  3. Koristiti u čim većoj mjeri proizvode i ostatke iz poljoprivredne proizvodnje, voćarstva, vinogradarstva i ostalih djelatnosti kao izvore za proizvodnju energije
  4. Organizirati studijska putovanja i proučavanje modela i tehnologija (Güssing (Austrija) te Pečuh (Mađarska)), posjetiti postojeća postrojenja u regiji kako bi se stekao bolji uvid u njihov rad te prednosti i nedostatke.
Ispis
Vrh