Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon usklađivanja planova upisa na središnjoj razini, donijelo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“ broj 55/2023. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html )  kojom su propisani upisni rokovi, uvjeti upisa i struktura upisa u srednje škole. Osim navedene Odluke, postupak upisa u I. razred srednje škole reguliran je i odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za upis učenika u srednje škole.

Natječaji za upis u I. razred srednje škole i učeničke domove čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija objavljuju se u roku utvrđenom Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole na web stranici Vukovarsko-srijemske županije: www.vusz.hr   kao i na oglasnim pločama stranica srednjih škola i učeničkog doma.

 Natječaji za upis učenika u I. razred za 2023./2024. školsku godinu

Natječaj za prijem učenika u Dom učenika Vukovar