Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon usklađivanja planova upisa na središnjoj razini, donijelo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. („Narodne novine“ broj 57/2022. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html)  kojom su propisani upisni rokovi, uvjeti upisa i struktura upisa u srednje škole. Osim navedene Odluke, postupak upisa u I. razred srednje škole reguliran je i odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za upis učenika u srednje škole.

Natječaji za upis u I. razred srednje škole i učeničke domove čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija objavljuju se u roku utvrđenom Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole na web stranici Vukovarsko-srijemske županije: www.vusz.hr   kao i na oglasnim pločama stranica srednjih škola i učeničkog doma.

Natječaji za upis učenika u I. razred za 2022./2023. školsku godinu

 1. Drvodjelska tehnička škola, Vinkovci
 2. Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci
 3. Ekonomska škola Vukovar
 4. Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci
 5. Gimnazija Vukovar
 6. Gimnazija Županja
 7. Obrtničko-industrijska škola Županja
 8. Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci
 9. Srednja strukovna škola Marko Babić, Vukovar
 10. Srednja strukovna škola Vinkovci
 11. Srednja škola Ilok
 12. Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci
 13. Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar 
 14. Tehnička škola Županja
 15. Zdravstvena i veterinarska škola dr. A. Štampar Vinkovci

Natječaj za prijem učenika u Dom učenika Vukovar

 1. Dom učenika Vukovar