Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

ODLUKA o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja

  • 29. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Služba za opću upravu             

KLASA: 112-01/21-01/07

URBROJ: 2196/1-18-21-4

Vukovar, 28. prosinca 2021. godine

 

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnik Službe za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije donosi

 

ODLUKU

o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja

 

I.

Ovom se Odlukom poništava oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja – Referent za branitelje u Službi za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja, s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca (KLASA: 112-01/21-01/07, URBROJ: 2196/1-18-21-1 od 24. studenog 2021. godine), objavljen dana 25. studenog 2021. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                              

                                                                       PROČELNIK

                                                                       Tomislav Ćorić, dipl. iur.

Pozivni dokument

  Odluka_ poništenje oglasa_.pdf 29. prosinca 2021. 273,33 KB
Vrh