Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Odluka o poništenju oglasa - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove – viši referent za poslove javne nabave

  • 26. ožujka 2019.

Na temelju članka 24. stavka 5. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18. – u nastavku teksta: ZSN) vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

koji je objavljen Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Vukovar i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 22. ožujka 2019. godine.

I

Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme koji se odnosi na radno mjesto:

- Pod rednim brojem 1. višeg referenta za poslove javne nabave U upravnom odjelu za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

- viša stručna sprema, sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene ili druge odgovarajuće struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- iskustvo u timskom radu

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III 

Ova Odluka bit će objavljena na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, Područna sslužba Vukovar i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-01/19-01/05

Ur.broj: 2196/1-01-19-3

U Vukovaru, 26. ožujka 2019. godine

v.d. PROČELNIKA:

Josip Đukić, dipl.ing.el

Vrh