Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Odluka o poništenju natječaja objavljenog 16.12.2020. godine

  • 19. veljače 2021.

Na temelju članka 17. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama RH, broj 140/20 i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 16. prosinca 2020. godine.

I

Poništava se javni natječaj koji se odnosi na radno mjesto:

- Pod rednim brojem 1. Viši referent za poslove matičarstva – viši matičar u Službi za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uvjeti:

            - VŠS sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene ili druge odgovarajuće struke

            - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

            - iskustvo u timskom radu

            - aktivno poznavanje engleskog jezika

            - poznavanje rada na računalu (MS Office)

            - položen državni stručni ispit          

 

II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

 

III

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-02/20-01/15

URBROJ: 2196/1-01-21-3

U Vukovaru, 16. veljače 2021. godine

ŽUPAN:

Božo Galić, dipl. ing.

Pozivni dokument

  Odluka o poništenju 19. veljače 2021. 91,08 KB
Vrh