Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Odluku o poništenju natječaja koji je objavljen u Vinkovačkom listu i na web stranici vukovarsko-srijemske županije dana 12.ožujka 2021.g.

  • 19. ožujka 2021.

Na temelju članka 30.Statuta Vukovarsko-srijemske županije (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 3/21),Župan Vukovarsko-srijemske županije donosi,

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

koji je objavljen u Vinkovačkom listu i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije

dana 12.ožujka 2021.g.

 

 

I

 

Poništava se Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije koji  se odnosi na prodaju Dvosobnog stana br.8 na II katu ravno,S.Jankovića 13,ukupne površine 52,57 m2 i sporednog pripadajućeg prostora – drvarnice u razizemlju br.10 površine 1,93 m2,a koji stan se nalazi u Stambenoj zgradi br.13 i 14 ukupne površine 472 m2 u ul.S.Jankovića u Vinkovcima koja je sagrađena na kč.br.767/11,upisana u zk.ul.8954,k.o. Vinkovci,Suvlasnički udio:347/10000,Etažno vlasništvo (E-8).

 

II

 

Natjecateljima koji su uplatili jamčevinu za nekretninu iz članka I ove Odluke,izvršiti će se povrat uplaćene jamčevine.

 

III

 

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije. (www.vusz.hr).

 

 

KLASA:371-01/21-01/03

URBROJ:2196/1-01-21-2

 

U Vukovaru,19.ožujka 2021.godine

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ŽUPAN

                                                                                                               Božo Galić,dipl.ing.

Datum završetka: 19. ožujka 2021.

Pozivni dokument

  Odluka o poništenju natječaja 19. ožujka 2021. 247,48 KB
Vrh