Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za akademsku godinu 2013/2014.

  • 02. prosinca 2013.
  • Obrazovanje

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima, Vukovarsko-srijemska županija,  r a s p i s u j e

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za dodjelu stipendija  studentima

s područja Vukovarsko-srijemske županije

za akademsku godinu 2013/2014.

 

  1. Programom javnih potreba u školstvu Vukovarsko-srijemske županije utvrđena je dodjela stipendija studentima u iznosu od 1.000,00 kn kroz 10 mjeseci godišnje.
  1. Pravo sudjelovanja  na natječaju imaju:

-          studenti  koji su hrvatski državljani s prebivalištem na područja Vukovarsko-srijemske županije,

-          studenti koji imaju status redovnog studenta za slijedeća zanimanja:

-          doktor medicine,

-          doktor stomatologije,

-          magistar farmacije,

-          magistar građevine,

-          magistar arhitekture i urbanizma,

-          magistar računarstva,

-          magistar strojarstva,

-          magistar geodezije,

-          magistar logopedije,

-          magistar socijalnog rada,

-          magistar edukacije engleskog jezika,

-          magistar edukacije njemačkog jezika,

-          magistar edukacije matematike,

-          magistar informatike,

-          magistar zemljopisa,

-          magistar edukacije ukrajinskog jezika,

-          magistar edukacije likovne kulture.

-          studenti  koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija,

-          studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,

-          studenti koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina

  1. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

-     potvrda o prebivalištu,

-     domovnica (preslika),

-     potvrda fakulteta o upisu na redovno školovanje (fakultet, smjer, godina),

-    potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku  ocjena a za studente prve godine ovjerene preslike  svjedodžbi završenih svih razreda  srednje škole,

-    dokazi o postignutim uspjesima na natjecanjima i priznanja iz područja upisanog studija

-     izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu prijave).

-    potvrda o visini dohotka za 2012. godinu Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja zahtjeva,

-    izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od nekog drugog izvora (na obrascu   prijave)        

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Nepotpuna i nepravodobna prijava neće se razmatrati.

Podatci za koje nisu dostavljeni traženi dokumenti  neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja liste reda prvenstva.

Obrazac Zahtjeva  može se podići u Upravnom odjelu za obrazovanje i šport, Vukovar, Županijska 9 (prizemlje) ili skinuti na web adresi Vukovarsko-srijemske županije:   www.vusz.hr

  

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 31.prosinca 2013.godine na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT

32000 VUKOVAR, Županijska 9

s naznakom:

« Za natječaj za dodjelu stipendija

        studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije »

Datum završetka: 31. prosinca 2013.

Pozivni dokumenti

  Natječaj za dodjelu stipendija studentima VSŽ 2013/2014 02. prosinca 2013. 67,96 KB
  Obrazac prijave za dodjelu stipendija 02. prosinca 2013. 48,5 KB
  Pravilnik o dodjeli stipendija 18. veljače 2014. 450,38 KB
  Rezultati natječaja za stipendije 2013-2014. - ispravak 25. veljače 2014. 251,64 KB
Vrh