Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

2. Ponovljeni javni natječaj za prodaju vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

  • 21. listopada 2015.
  • Ostalo, Promet i komunikacije

              REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 

Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu

       Vukovarsko-srijemske županije

KLASA: 406-01/15-01/02

URBROJ: 2196/1-01-15-18

Vukovar,  21. listopada 2015. god.

 

            Na temelju  Odluke o prodaji vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 406-03/15-01/02, URBROJ: 2196/1-01-15-1 od 17. kolovoza 2015. godine te Odluke o  poništenju Javnog natječaja za prodaju motornih vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 406-03/15-01/02, URBROJ: 2196/1-01-15-16 od 20. listopada 2015. godine Povjerenstvo za prodaju vozila  u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje 

O B A V I J E S T

o raspisivanju 2. Ponovljenog javnog natječaja za prodaju vozila u vlasništvu

Vukovarsko-srijemske županije

I.

Vukovarsko-srijemska županija raspisala je 2. Ponovljeni javni natječaj za prodaju vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije.

 Predmet prodaje i početna cijena:

  1.   Osobni automobil: Citroen C5 2.0 HDI, snaga motora: 100 KW,  broj šasije: VF7RCRHRG76732189,godina proizvodnje: 2006., prijeđeni kilometri na dan 15. 9. 2015.: 345.178  km,  registriran do 09. 3. 2016.

                 - Početna cijena: 23.164,98 kuna

2. Osobni automobil: Audi A6 3.0 tdi quattro, snaga motora: 165 KWm broj šasije: WAUZZZ4F16N120544, godina proizvodnje: 2006., prijeđeni kilometri na dan 21. 5. 2015.: 669.123 km,  registriran do 21. 3. 2016.

             - Početna cijena: 46.867,78 kuna

3. Osobni automobil: Fiat punto 1,9 jtd , snaga motora: 63 KW,  broj šasije: ZFA18800000480089, godina proizvodnje: 2002., prijeđeni kilometri na dan 15. 9. 2015.: 226.640,  neregistriran.        

             - Početna cijena: 5.751,92 kuna

-Navedena kilometraža  za vozila navedena pod točkom 1. podložna je promjenama budući da se vozilo i dalje koristi.

II.

Cjelovit tekst natječaja s priloženim obrascima za izradu ponude objavljen je i može se preuzeti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

III.

Za sve ostale informacije u svezi ovog Natječaja, zainteresirane osobe mogu se obratiti na sljedeće telefone: 032/344-073, 454-803

                                                                                         

                        Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu

                                         Vukovarsko-srijemske županije

Vrh