REPUBLIKA HRVATSKA

            VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                                       ŽUPAN

KLASA: 403-01/19-01/13

URBROJ: 2196/1-01-19-1

Vukovar, 11. listopada, 2019. godine

Sukladno programu “Kreditom do uspjeha 2014.”, Mjera 1 – “Kreditom do konkurentnosti” i Odluci o I. izmjeni Odluke o utvrđivanju kreditnog potencijala za Vukovarsko srijemsku županiju, Vukovarsko – srijemska županija raspisuje

NATJEČAJ

ZA PROGRAM “KREDITOM DO USPJEHA 2014.”, MJERA 1 – “KREDITOM DO KONKURENTNOSTI”.

I.

Korisnici kredita temeljem Ugovora o provedbi programa “Kreditom do uspjeha 2014. Mjera 1. – “Kreditom do konkurentnosti” mogu biti:

–         trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EZ od 06.svibnja 2003. godine te profitne ustanove, a koji ulažu na području Vukovarsko – srijemske županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit imaju korisnici koji će koristiti kredit za financiranje projekta prema izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti koji je i sastavni dio ovog Natječaja.

Prednost pri dodjeli subvencija kamatne stope imaju projekti proizvodnih djelatnosti, projekti od posebnog značaja za razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kreditnih obveza prema bankama ili drugim financijskim institucijama.

II.

Uvjeti kreditiranja su:

Iznos kreditnih sredstava–        Najniži iznos 100.000,00 kn-        Najviši iznos 1.117.562,00 kn
Namjena kreditnih sredstava–        Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata-        Kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme-        Obrtna sredstva do 20% (za uslužnu djelatnost) i do 30% (za proizvodnu djelatnost) iznosa ukupno odobrenog kredita
Rok otplate, poček i dinamika otplate–        Otplata do 10 godina – kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata-        Do 7 godina – kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme-        Poček se računa u rok otplate i iznosi do 2 godine-        Dinamika otplate u dogovoru s Bankom
Rok iskorištenja–        Do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s Korisnikom kredita
Naknada banci–        Ne više od 0,5% od iznosa odobrenog kredita
Visina jamstva–        Do 1-1,5% visine odobrenog kredita
Instrumenti osiguranja povrata kredita–        Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke-        Moguće jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sukladno Općim uvjetima i Pravilniku
Status korisnika kredita–        Ne mora biti deponent Banke
Način isplate sredstava–        Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Korisnika kredita na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita-        Dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na transakcijski račun Korisnika kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijo za namjensko korištenje kredita

Kamatne stope prema bankama partnerima na provedbi Programa:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

–          6,70% godišnje fiksna za kredite u kunskoj protuvrijednosti valute Eur, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje

–          za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 6,20% godišnje fiksna za kredite u kunskoj protuvrijednosti valute EUR

 ADIKO BANK

–          6M Euribor + (5,00%-5,50%), nominalna kamatna stopa najviše do 7% godišnje

–          za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 6M Euribor + (5,00%-5,50%), nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

–          kamatna stopa ovisi o kreditnom rangu i instrumentima osiguranja krajnjeg korisnika kredita

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

–          3M Euribor + 6,25%, nominalna kamatna stopa do najviše 7,0% godišnje

–          za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 3M Euribor + 6,00%, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

ERSTE§STEIERMARKISCHE BANK D.D.

–          3M Euribor + 5,00%, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje

–          za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 3M Euribor + 5,00%, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

–          6,73% godišnje fiksna za kredite u kunskoj protuvrijednosti valute Eur, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje

–          za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 6,23% godišnje fiksna za kredite u kunskoj protuvrijednosti valute Eur, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

Subvencija kamate iznosi:

 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu na poduzetničke kredite prema slijedećim uvjetima:

–       2 postotna poena za projekte iz proizvodnih djelatnosti i

–       1 postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

Vukovarsko – srijemska županija subvencionira kamatnu stopu na poduzetničke kredite prema slijedećim uvjetima:

–       2 postotna poena za projekte iz proizvodnih djelatnosti i

–       1 postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

III.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja donosi prijedlog poduzetničkih projekata za poduzetničke kredite, a konačnu odluku o odobrenju kredita donosi poslovna banka.

IV.

Poduzetnici zahtjev za kredit s popratnom dokumentacijom dostavljaju u Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko – srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

Obrazac zahtjeva i popis potrebne dokumentacije sastavni su dio ovog natječaja, a mogu se naći na www.vusz.hr 

Sve informacije glede kreditne linije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko – srijemske županije na tel: 032/454-603 ili na gore navedenoj web stranici.

V.

Svi zahtjevi zaprimljeni do 31. prosinca 2019. ući će u razmatranje za subvencioniranje kamatne stope kredita, a svi zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog datuma smatrat će se nevažećim.

                                                                                              ŽUPAN

                                                                                     Božo Galić, dipl.ing.