S ciljem ublažavanja  negativnog gospodarskog i socijalnog učinka, u proračunu Ministarstva poljoprivreda osigurana su sredstva naknade lovoovlaštenicima kako bi ih se potaknulo na aktivno sudjelovanje u sprječavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge.

Vlada Republike Hrvatske donijela je  Zaključak u vezi nadoknade za odstrel divljih svinja, objavljen u Narodnim novinama 83/23. 

S ciljem osiguravanja provedbe mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge kod svinja divljih u lovištima na području Republike Hrvatske, ministrica poljoprivrede je dana 29. kolovoza 2023. donijela Odluku kojom je utvrđena visina naknade u lovoovlaštenicima za odstrel svakog pojedinačnog grla svinje divlje u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama.

Visina naknade iznosi 75 eura po grlu.


Pravo na naknadu imaju lovoovlaštenici lovišta u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama za svako grlo odstrijeljene svinje divlje koje je neškodljivo uklonjeno kao materijal kategorije 1 u objektu za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla ili iznimno ako iz objektivnih i tehničkih razloga nije moguće neškodljivo ukloniti, za svako grlo svinje divlje koje je po uputi ovlaštenog veterinara zakopano na licu mjesta.

Sve informacije su na linku:

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/naknade-lovoovlastenicima-za-sudjelovanje-u-sprjecavanju-sirenja-africke-svinjske-kuge/6400